MoliNea®

Podkłady chłonne z superchłonnej celulozy rozdrobnionej.
  • Produkty
  • Zastosowanie
  • Multimedia

Produkty

81806
Nieprzepuszczalna, nie przesuwająca się folia zewnętrzna. Wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, pokryty warstwą tissue zapewniającą równomierny rozkład wilgoci. Całopowierzchniowe pokrycie nienasiąkliwą włókniną sięgające do obrzeży folii.

MoliNea Plus D

Mocna jakość

Informacja o produktach 60x90 cm
Numer artykułu
1636005
BLOZ
9057100
Treść
1 kart. zbior. z 50 szt.
EAN
4049500855914
Informacja o produktach Numer artykułu Treść EAN
60x90 cm
Numer artykułu 1636005
BLOZ 9057100
1 kart. zbior. z 50 szt. 4049500855914

MoliNea® plus

81805
Średnia chłonność

zielone opakowanie kartonowe

Informacja o produktach 40x60 cm
Numer artykułu
1611008
BLOZ
9038803
Treść
1 kart. zbior. z 150 szt.
EAN
4049500958561
Informacja o produktach 60x60 cm
Numer artykułu
1613007
BLOZ
9038851
Treść
1 kart. zbior. z 100 szt.
EAN
4049500929110
Informacja o produktach Numer artykułu Treść EAN
zielone opakowanie kartonowe
40x60 cm
Numer artykułu 1611008
BLOZ 9038803
1 kart. zbior. z 150 szt. 4049500958561
60x60 cm
Numer artykułu 1613007
BLOZ 9038851
1 kart. zbior. z 100 szt. 4049500929110

MoliNea® normal

81664
Chłonność średnia

zielone opakowanie kartonowe

Informacja o produktach 40x60 cm
Numer artykułu
1612208
BLOZ
9040323
Treść
1 op. z 30 szt.
EAN
4049500340595
Treść
1 kart. zbior. z 6 op.
EAN
4049500341349
Informacja o produktach 60x60 cm
Numer artykułu
1613208
BLOZ
9040324
Treść
1 op. z 30 szt.
EAN
4049500340601
Treść
1 kart. zbior. z 4 op.
EAN
4049500340823

Informacja o produktach 62 x 29,5 cm
Numer artykułu
1680425
BLOZ
9054364
Treść
1 op. z 20 szt.
EAN
4049500858113
Treść
1 kart. zbior. z 4 op.
EAN
Informacja o produktach Numer artykułu Treść EAN
zielone opakowanie kartonowe
40x60 cm
Numer artykułu 1612208
BLOZ 9040323
1 op. z 30 szt. 1 kart. zbior. z 6 op. 4049500340595 4049500341349
60x60 cm
Numer artykułu 1613208
BLOZ 9040324
1 op. z 30 szt. 1 kart. zbior. z 4 op. 4049500340601 4049500340823
62 x 29,5 cm
Numer artykułu 1680425
BLOZ 9054364
1 op. z 20 szt. 1 kart. zbior. z 4 op. 4049500858113

Zastosowanie

81656
Podkłady mogą być stosowane do pielęgnacji pacjentów, osób z problemem nietrzymania moczu lub jako dodatkowa ochrona pościeli pacjentów stosujących produkty wchłaniające różnego typu.