Wata celulozowa w płatach

  • Produkty
  • Multimedia

Produkty

108731
Wata celulozowa niejałowa, wytwarzana z celulozy bielonej bez udziału innych półproduktów włóknistych i dodatków chemicznych, przeznaczona do celów higienicznych.

Wata celulozowa w płatach

Wata celulozowa niejałowa, wytwarzana z celulozy bielonej bez udziału innych półproduktów włóknistych i dodatków chemicznych, przeznaczona do celów higienicznych.

5 kg

Informacja o produktach 40x60 cm
Numer artykułu
9148996
BLOZ
3541203
Treść
1 KGM
EAN
5904913810167
Treść
1 kart. zbior. z 5 KGM_Plural
EAN
5904913810167
Informacja o produktach Numer artykułu Treść EAN
5 kg
40x60 cm
Numer artykułu 9148996
BLOZ 3541203
1 KGM 1 kart. zbior. z 5 KGM_Plural 5904913810167 5904913810167

Multimedia