Zetuvit Plus Silicone

Warstwa silikonu w kontakcie z raną umożliwia łatwą aplikację i prawie bezbolesne, atraumatyczne usunięcie. Wkład chłonny pochłania i zatrzymuje wysięk.
  • Produkty
  • Zastosowanie
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

123189
Zetuvit Plus Silikon jest jednorazowym sterylnym opatrunkiem superabsorbcyjnym z silikonową warstwą kontaktową do długotrwałego leczenia uszkodzonej skóry, ostrych i przewlekłych ran o umiarkowanym lub dużym wysięku. Może być stosowany wyłącznie u osób dorosłych, przez pracowników służby zdrowia w warunkach klinicznych lub domowych i może być łączony z miejscowymi środkami antyseptycznymi, opatrunkami pierwotnymi i wtórnymi oraz kompresjoterapią.

Zastosowanie

123296
  • Oczyścić ranę przy użyciu roztworu fizjologicznego lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
  • Wybrać odpowiedni rozmiar opatrunku dla danej rany, upewniając się, że opatrunek zachodzi na brzegi rany na ok. 1 - 2 cm. Nie należy przecinać opatrunku.
  • Przed założeniem opatrunku, po przepłukaniu rany, należy upewnić się, że obszar wokół rany jest suchy, używając kompresów, aby zapewnić przyleganie opatrunku.
  • Zdjąć folię ochronną. Nałożyć opatrunek stroną przylegającą na ranę, tak aby zielona strona była skierowana w kierunku przeciwnym do rany.
  • Zabezpieczyć opatrunek np. za pomocą opaski Peha-haft lub innego odpowiedniego mocowania, lub w razie potrzeby za pomocą bandaży uciskowych zgodnie z zaleceniami lekarza.
  • Opatrunek może pozostać na ranie do 5 dni, w zależności od stanu rany i ustalonego protokołu klinicznego. Opatrunek należy zmienić, jeśli jest to wskazane klinicznie lub gdy wysięk dotrze do brzegów opatrunku.

Dokumenty

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa, IIb, III

IFU_100305720.pdf

IFU Zetuvit Plus Silicone

IFU_100275506.pdf

IFU Zetuvit Plus Silicone

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

Multimedia