Leczenie Ran

Leczenie trudno gojących się ran jest procesem złożonym. Dodatkowo istnieje wiele czynników, które mogą
wpływać niekorzystnie i hamować proces rekonwalescencji. Szeroki asortyment produktów firmy Hartmann
umożliwiają opatrywanie ran (także przewlekłych i trudno gojących się) we wszystkich fazach gojenia. Pozwala
to na uzyskanie dużej efektywności oraz ekonomiczności procesu leczenia ran.