To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Zetuvit Plus Silicone Border

Zetuvit® Plus Silicone Border jest samoprzylepnym, superchłonnym opatrunkiem z silikonową warstwą kontaktową, przeznaczonym do leczenia ran przewlekłych i ostrych o umiarkowanym i dużym wysięku.
  • Produkty
  • Zastosowanie
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

Zetuvit Plus Silicone Border jest jednorazowym, sterylnym, samoprzylepnym, superchłonnym opatrunkiem z silikonową warstwą kontaktową, przeznaczonym do długotrwałego leczenia uszkodzonej skóry, ostrych i przewlekłych ran o umiarkowanym lub dużym wysięku. Powinien być stosowany wyłącznie u osób dorosłych przez pracowników służby zdrowia w warunkach klinicznych lub domowych i może być łączony z miejscowymi środkami antyseptycznymi i opatrunkami wtórnymi.

Zetuvit Plus Silicone Border

139584_Zetuvit_Plus_Silicone_Border_12.5x12.5cm_P10_packshot
Zetuvit Plus Silicone Border jest sterylnym samoprzylepnym opatrunkiem superabsorpcyjnym z silikonową warstwą kontaktową do leczenia ran przewlekłych i ostrych o umiarkowanym i dużym wysięku. Warstwa silikonu w kontakcie z raną umożliwia łatwą aplikację i prawie bezbolesne, atraumatyczne usunięcie. Wkład chłonny pochłania i zatrzymuje wysięk.

sterile, individually sealed

Informacja o produktach 10x10 cm
Numer artykułu
4139100
Treść
1 op. z 10 pcs.
EAN
4052199298269
Treść
1 kart. zbior. z 12 op.
EAN
4052199298276
Informacja o produktach 12.5x12.5 cm
Numer artykułu
4139200
BLOZ
9099435
Treść
1 op. z 10 sztuk
EAN
4052199298306
Treść
10 szt. z 1 op.
EAN
4052199298290
Treść
1 kart. zbior. z 6 op.
EAN
4052199298313
Informacja o produktach 17.5x17.5 cm
Numer artykułu
4139300
BLOZ
9099436
Treść
1 op. z 10 sztuk
EAN
4052199298344
Treść
10 szt. z 1 op.
EAN
4052199298337
Treść
1 kart. zbior. z 6 op.
EAN
4052199298351
Informacja o produktach 15x25 cm
Numer artykułu
4139400
Treść
1 op. z 10 pcs.
EAN
4052199298382
Treść
1 kart. zbior. z 6 op.
EAN
4052199298399
Informacja o produktach 20x25 cm
Numer artykułu
4139500
BLOZ
9099437
Treść
1 op. z 10 sztuk
EAN
4052199298429
Treść
10 szt. z 1 op.
EAN
4052199298412
Treść
1 kart. zbior. z 6 op.
EAN
4052199298436
Informacja o produktach Numer artykułu Treść EAN
sterile, individually sealed
10x10 cm
Numer artykułu 4139100
1 op. z 10 pcs. 1 kart. zbior. z 12 op. 4052199298269 4052199298276
12.5x12.5 cm
Numer artykułu 4139200
BLOZ 9099435
1 op. z 10 sztuk 10 szt. z 1 op. 1 kart. zbior. z 6 op. 4052199298306 4052199298290 4052199298313
17.5x17.5 cm
Numer artykułu 4139300
BLOZ 9099436
1 op. z 10 sztuk 10 szt. z 1 op. 1 kart. zbior. z 6 op. 4052199298344 4052199298337 4052199298351
15x25 cm
Numer artykułu 4139400
1 op. z 10 pcs. 1 kart. zbior. z 6 op. 4052199298382 4052199298399
20x25 cm
Numer artykułu 4139500
BLOZ 9099437
1 op. z 10 sztuk 10 szt. z 1 op. 1 kart. zbior. z 6 op. 4052199298429 4052199298412 4052199298436

Zastosowanie

Oczyścić ranę przy użyciu roztworu fizjologicznego lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Wybrać odpowiedni rozmiar opatrunku dla danej rany, upewniając się, że wkład chłonny przekracza brzegi rany o około 1 do 2 cm. Nie przecinać zielonego wkładu chłonnego. Przezroczyste obramowanie można przeciąć w celu dostosowania opatrunku np. do kształtu wklęsłego. Przed założeniem opatrunku, po przepłukaniu rany, należy upewnić się za pomocą kompresów, że otaczająca ranę skóra jest sucha, aby zapewnić właściwe przyleganie opatrunku. Zdjąć dwa arkusze ochronne. Umieścić silikonową stronę opatrunku na ranie, tak aby zielona strona była skierowana w kierunku przeciwnym do rany. Mocno docisnąć przylepne brzegi i unikać marszczenia brzegów, aby opatrunek dobrze przylegał. Nie jest wymagane dodatkowe mocowanie, jeśli jest to wskazane, można zastosować opatrunki uciskowe zgodnie z zaleceniami lekarza. Opatrunek może pozostać na ranie do 5 dni w zależności od stanu rany i ustalonego protokołu klinicznego. Opatrunek musi być zmieniany, jeśli jest to wskazane klinicznie lub gdy wysięk osiągnie brzegi wkładu chłonnego.

Dokumenty

IFU_100275508.pdf

IFU Zetuvit Plus Silicone Border

ECDOC_100204961.pdf

DoC_Zetuvit Plus Silicon Border_Resposorb Silicon Border

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa; IIb; III

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa; IIb; III

IFU Zetuvit Plus Silicone Border GM

Multimedia