Doctor giving lecture in front of whiteboard

Trochę więcej rozmów,
dużo więcej zapobiegania

"Misja: Profilaktyka zakażeń" - nowa inicjatywa firmy HARTMANN ma na celu wsparcie profilaktyki zakażeń w sektorze medycznym
i opiekuńczym.

Całościowe podejście do zapobiegania zakażeniom

Pandemia koronawirusa zwróciła uwagę, jak istotne jest zapobieganie infekcjom. Każdego roku prawie 3,5 miliona ludzi w całej Europie zapada na infekcję nabytą w szpitalu lub placówce opiekuńczej. Jednak jednej na trzy z tych infekcji szpitalnych (HAI) można było zapobiec. W tym miejscu pojawia się „Misja: Profilaktyka zakażeń”. Jest to holistyczne podejście firmy HARTMANN, na czele z działami Risk Prevention i Disinfection, do wyeliminowania obciążeń związanych z zakażeniami szpitalnymi (HAI).

Nasza wspólna misja

Posłuchaj naszego wywiadu na ten temat z dwoma szefami działów, dr Gianem Carlo Sciuchettim, szefem działu Disinfection oraz Christianem Sievertem, szefem działu Risk Prevention.
Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Minuta 00:39 – Dlaczego profilaktyka zakażeń jest naszą misją?

Inicjatywa „Misja: Profilaktyka zakażeń” opiera się na wieloletnim doświadczeniu firmy w zakresie zarządzania infekcjami, łącząc produkty Risk Prevention i Disinfection oraz wszechstronną wiedzę przy ścisłej współpracy z wieloma partnerami firmy HARTMANN w placówkach medycznych i wśród producentów wyrobów medycznych.


Jednocześnie w ramach „Misji: Profilaktyki” opracowywane są nowe metody pracy. Obejmują one rozwiązania cyfrowe, takie jak aplikacje poprawiające przestrzeganie zasad higieny i oprogramowanie do wczesnej diagnostyki infekcji.


Dr Gian Carlo Sciuchetti podkreśla, że ważne jest, aby wszystkie działania wspierały klientów w ich codziennej pracy. Pozwoli im to skoncentrować się na naprawdę ważnych sprawach, takich jak poświęcenie więcej czasu na opiekę nad każdym pacjentem.

Minuta 01:56 – Jak chcemy opracować nowe sposoby pracy w zapobieganiu infekcjom?

„Misja: Profilaktyka zakażeń” przyjmuje kompleksowe podejście, które koncentruje się na zapobieganiu zakażeniom w placówkach medycznych i pielęgniarskich, ale ma również na celu zmniejszenie obciążenia całego społeczeństwa, jakie niesie za sobą HAI. „Postawiliśmy sobie jasny cel” - mówi Christian Sievert.

"Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku w zakresie profilaktyki zakażeń"
Dzięki swojej ofercie produktów zarówno w zakresie Risk Prevention, jak i Disinfection, HARTMANN ma wyjątkową szansę na dotarcie do zakażeń szpitalnych (HAI). Jednak osiągnięcie pozycji lidera polega na wyjściu poza bycie postrzeganym jako sprzedawca produktów. Sciuchetti wyjaśnia, że HARTMANN odchodzi od bycia producentem produktów, łącząc nasze produkty z innymi narzędziami i środkami, aby stać się dostawcą całościowych rozwiązań.

Minuta 02:50 – Dlaczego teraz jest dobry czas na podnoszenie świadomości?

Edukacja odgrywa również istotną rolę w "Misji: Profilaktyki zakażeń". Obecny kryzys związany z koronawirusem wyraźnie pokazuje, jak ważne jest, aby ludzie na całym świecie zrozumieli, w jaki sposób zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji. Dzięki tej inicjatywie HARTMANN będzie kontynuował dyskusję, którą już prowadzi na arenie publicznej na temat ryzyka infekcji oraz potencjalnych konsekwencji finansowych i społecznych. HARTMANN podzieli się również swoimi doświadczeniami na targach i kongresach, w dyskusjach okrągłego stołu, w mediach publicznych i społecznościowych oraz we współpracy ze stowarzyszeniami pacjentów, środowiskiem akademickim i organizacjami non-profit.

Minuta 04:26 – Wspólny wysiłek

Ostatecznie sukces „Misji: Profilaktyki zakażeń” będzie zależał od wkładu każdego pracownika HARTMANN. Lokalne zespoły sprzedaży i marketingu odgrywają kluczową rolę w edukowaniu swoich klientów i pomaganiu w eliminowaniu zakażeń szpitalnych poprzez sprzedaż rozwiązań, a nie wyłącznie produktów. Ale każdy w organizacji ma swoją rolę do odegrania, mówi Sievert. „Wszyscy musimy kształcić się w „Misji: Profilaktyki zakażeń”. Każdy z nas może pomóc w rozpowszechnianiu wiadomości w rozmowach i za pośrednictwem mediów społecznościowych o tym, jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji i dlaczego jest to niezwykle ważne”.

"Jeśli to zrobimy, przyczyniamy się do ratowania życia."

Wszyscy pracownicy HARTMANN powinni być dumni z wieloletniego doświadczenia firmy w zapobieganiu infekcjom - dodaje Gian Carlo Sciuchetti. W obecnym kryzysie wokół nas widzimy, jak ważna jest nasza praca. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej globalna pandemia koronawirusa podkreśliła znaczenie naszej „Misji: Profilaktyki zakażeń”, która ratuje życie.

To może Cię także zainteresować