Bohaterowie w walce z zakażeniami - szpitalny korytarz - HARTMANN Polska
Bohaterowie walczący z zakażeniami

Na pierwszej linii opieki

„Czy kiedykolwiek uważałeś, że praca w szpitalu niewiele różni się od umieszczenia w strefie wojny?”

Bycie pielęgniarką to ciężka praca - każdy dzień to walka o zdrowie i życie każdego z Twoich pacjentów. Co motywuje osoby, które wybrały tę pracę i jaka jest największa różnica w porównaniu z innymi zawodami?

Konflikt, strach i ich największy wróg: ludzka odporność. Czy kiedykolwiek uważałeś, że praca w szpitalu niewiele różni się od pracy w strefie wojny? Fotograf, Jo Müller, zwykle podróżuje w obszary konfliktu, aby uchwycić ludzkość w jej granicach. Jego celem jest wzbudzenie empatii i szacunku dla tych, którzy poświęcają się dla większego dobra. W tej sesji zdjęciowej przeniósł swoje podejście do fotografii wojennej do szpitala, aby osiągnąć właśnie to: uczcić pracowników służby zdrowia, którzy zostawiają to wszystko na polu bitwy jako wojownicy przeciwko zakażeniom i chorobom.
Branislav Moravčík
"My job is very special. Its purpose is to help people and to be sensitive and self-sacrificing. This brings me self-fulfillment. "
„Największą motywacją dla mnie jest ...

… pozytywne postrzeganie opieki świadczonej na naszym oddziale przez naszych pacjentów i członków ich rodzin. Stanowi to dla nas cenną informację zwrotną oraz jest potwierdzeniem, że dobrze wykonujemy swoją pracę.

W porównaniu z innymi zawodami, największą różnicę widzę w tym, że każdy błąd popełniony przez pracownika
służby zdrowia może mieć śmiertelne konsekwencje.

Dlatego praca pielęgniarki należy do
zawodów, które wiążą się z dużym
obciążeniem psychicznym”.


W placówkach opieki zdrowotnej pacjenci są zwykle bardzo podatni, a upośledzony układ odpornościowy i MRSA stają się coraz poważniejszym problemem. Jaki jest więc plan ochrony pacjentów przed zakażeniami?

Bohaterowie w walce z zakażeniami - reanimacja - HARTMANN Polska
Ręce personelu medycznego stanowią główne źródło przenoszenia infekcji w środowisku szpitalnym.
„W związku z tym kluczem jest higieniczna dezynfekcja rąk i stosowanie środków ochrony indywidualnej. Nasza strategia ochrony pacjentów przed zakażeniami opiera się na przestrzeganiu zasad pielęgnacji barierowej, wykonywaniu zabiegów zgodnie z obowiązującymi SOP, wczesnym wprowadzeniu podwyższonego reżimu higienicznego dla pacjentów z potencjalnie niebezpiecznymi szczepami bakterii i przy stosowaniu odpowiedniego sprzętu ochronnego”.

Ich codzienna walka z zakażeniami sprawia, że ​​pielęgniarki są prawdziwymi wojownikami na pierwszej linii w obliczu wspólnego wroga. Jak ważny jest czynnik ludzki i praca zespołowa w zapobieganiu zakażeniom, jeśli chcesz, aby pacjenci byli bezpieczni? 

Sylvie Rolková
„Najważniejszymi czynnikami są ludzie i praca zespołowa.

Odpowiedzialność każdego pracownika służby zdrowia w zakresie profilaktyki zakażeń związanych z opieką zdrowotną jest najlepszą formą ochrony naszych pacjentów.


Praca zespołowa jest niezwykle ważna w naszym zawodzie i dotyczy to nie tylko walki z zakażeniami. Zapobiegając zakażeniom konieczne jest ścisłe przestrzeganie wszystkich wyżej wymienionych środków, wraz z odpowiednio wykonaną higieną rąk”.

Każdy dobry wojownik potrzebuje serca i miecza… Jaka broń jest najważniejsza w walce z zakażeniami?


„Świadomość i osobiste zaangażowanie wszystkich pracowników służby zdrowia, personelu pomocniczego i technicznego.
Przy zapewnieniu opieki medycznej kluczowa jest właściwie przeprowadzona dezynfekcja rąk alkoholowym środkiem do dezynfekcji rąk. Wszyscy pracownicy są regularnie szkoleni w tej dziedzinie”.
Pielęgniarka zmywa naczynia - HARTMANN Polska

Ręce są niezastąpionym narzędziem pracy w opiece nad pacjentem. Jak trudno jest utrzymać ręce w dobrej kondycji?

Branislav Moravčík
„Ma to ogromny wpływ na skórę dłoni, szczególnie w przypadku pielęgniarek pracujących przy łóżku pacjenta.

Moim zadaniem jako menedżera jest dostarczanie wysokiej jakości wyrobów do ochrony rąk moich pracowników”.

Pielęgniarz w maseczce - HARTMANN Polska

Różnica między wojną a szpitalem polega na tym, że po zakończeniu zmiany możesz opuścić szpital. To nie sprawia, że żadna z sytuacji jest mniej trudna. Co więc trzeba zrobić, żeby dzień w szpitalu był udany?

Bohaterowie w walce z zakażeniami - sala operacyjna - HARTMANN Polska
Każdy dzień w szpitalu jest inny i przynosi różne sytuacje, z którymi musi się zmierzyć pracownik służby zdrowia.
„To jeden z powodów, dla których praca pielęgniarki nie jest stereotypowa. Każdego dnia doświadczamy sytuacji, w której widzimy, że nasza praca jest ważna, że ma sens. Wtedy prawie każdego dnia możemy powiedzieć, że to był dobry dzień!”

To może Cię także zainteresować