bg-country-switch

Odkryj skuteczność i zalety HydroTac® z badaniem BOOST-Closure

Ocena kliniczna zastosowania opatrunku piankowego zawierającego uwodnione poliuretany stymulujące czynnik wzrostu naskórka GF .

25.05.2020

Wyniki badania skuteczności opatrunku HydroTac®

Rany przewlekłe i ich upośledzone gojenie stanowią poważne obciążenie dla pacjentów, klinicystów i systemów opieki zdrowotnej. 1 Najczęstszymi ranami, z jakimi spotykają się profesjonaliści medyczni, są żylne owrzodzenia kończyn dolnych. Prawidłowe rozpoznanie i leczenie VLU, a także wczesny dostęp do specjalistycznych, interdyscyplinarnych ośrodków leczenia ran, mogą poprawić wyniki leczenia.1

Konsensus ekspertów określił, że opatrunki na rany powinny mieć za zadanie utrzymanie środowiska rany sprzyjającego gojeniu, w szczególności w kontekście zapewnienia odpowiedniej wilgotności.1

Badanie BOOST-CLOSURE potwierdza, że wpływ na poprawę gojenia się rany ma zwiększenie aktywności endogennych czynników wzrostu GF.1

Ocena kliniczna BOOST-CLOSURE (w której brali udział również klinicyści z Polski) demonstruje, że rana leczona opatrunkiem zawierającym uwodnione poliuretany, pozwala na uzyskanie szybszego zamknięcia rany u pacjentów z VLU.1
Taką budowę i właściwości posiada hydroaktywny opatrunek piankowy HydroTac®.

Dzięki temu, że HydroTac® zawiera uwodnione poliuretany: poprawia redukcje powierzchni rany i czasu gojenia, znacząco zmniejsza ból, poprawiając jakość życia pacjenta i jest wysoko oceniany przez lekarzy pod względem właściwości użytkowych i tolerancji.1

Co ważniejsze, średni czas wyleczenia za pomocą specjalistycznego opatrunku HydroTac® może być zredukowany do zaledwie 90 dni[**1]

Zapraszamy do zapoznania się z badaniem, które potwierdza skuteczność opatrunku HydroTac®. „BOOST-CLOSURE STUDY” to wieloośrodkowa ocena kliniczna z udziałem ponad stu pacjentów. Badanie publikowane w czasopiśmie Journal of Wound Care, wrzesień 2018.

** When using extrapolation method to calculate the median time to healing; subpopulation of 100 patients, patients selected by experts with wound having ≥ 45 % granulation tissue. 1. J. Mikosiński i in. Ocena kliniczna opatrunku piankowego zawierającego uwodniony poliuretan stymulujący działanie czynników wzrostu, [w:] „Journal of Wound Care 2018”, vol. 27, nr 9.