baner Zetuvit Plus - HARTMANN Polska

Skuteczna kontrola wysięku z Zetuvit Plus® oceniana przez klinicystów i pacjentów

Zapoznaj się z wieloośrodkowym badaniem superabsorbującego opatrunku Zetuvit Plus® firmy HARTMANN publikowanym w Journal of Wound Care.

25.05.2020

Wyniki badania skuteczności opatrunku Zetuvit® Plus

Zetuvit® Plus – mamy wspólny cel!

Od 200 lat Hartmann współpracuje z pracownikami służby zdrowia w poszukiwaniach najbardziej skutecznego, prostego
i wygodnego rozwiązania w leczeniu ran, które przyniosłoby korzyści zarówno klinicystom jak i pacjentom. Jednym
z rezultatów współpracy w ramach sieci LINK jest wieloośrodkowe badanie Zetuvit® Plus.

Zetuvit® Plus – Skuteczna i wydajna kontrola wysięku.[1]

Wydajność kosztowa i oszczędność czasu*: 47% oszczędność w porównaniu do wcześniej stosowanych metod kontroli wysięku. Zetuvit® Plus zredukował częstość zmian opatrunku z 6 do 2.7 razy w tygodniu.[1]

Poprawa jakości życia: pacjenci zgłosili, iż dzięki bardzo dobrym możliwościom radzenia sobie z wysiękiem, a także komfortowi stosowania Zetuvit® Plus mogli powrócić do poprzednich aktywności w życiu codziennym. 96% ocen
w zakresie satysfakcji pacjenta i komfortu jako „doskonałe” lub „dobre”.[1]

100% klinicystów uczestniczących w badaniu zadeklarowało dalsze stosowanie opatrunku Zetuvit® Plus.[1]

Zapraszamy do zapoznania się z wieloośrodkowym badaniem obserwacyjnym superabsorpcyjnego opatrunku z udziałem 50 pacjentów: skuteczna kontrola wysięku z Zetuvit® Plus oceniona przez klinicystów i pacjentów. Badanie opublikowane w czasopiśmie Journal of Wound Care vol. 27, no. 2, Luty 2018

[1] Barrett, S. et al. (2018). A 50-patient observational clinical study of a superabsorbent dressing: effective exudate management with Zetuvit® Plus evaluated by clinicians and patients. Journal of Wound Care vol. 27, no. 2, February 2018

Nowy Konsensus WUWHS

World Union of Wound Healing Societies

​Nowy Konsensus WUWHS został opracowany przez ekspertów grupy roboczej i opublikowany w lutym 2019.

Aktualne wytyczne znajdują zastosowanie w zaawansowanych badaniach i lepszym zrozumieniu patofizjologii wysięku
i przyczyniają się do rozwoju nowych rozwiązań terapeutycznych. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem tego obszernego dokumentu przygotowanym przez firmę Hartmann, producenta opatrunków z superabsorbentem
Zetuvit® Plus.