bg-country-switch

Udar mózgu – czym się charakteryzuje?

24.09.2019

Udar mózgu to zespół objawów, które występują w wyniku zatrzymania dopływu krwi do tkanek tego organu. W ramach omawianego schorzenia wyróżnia się dwa jego rodzaje: udar niedokrwienny i udar krwotoczny. Czym się charakteryzują, jakie są objawy udaru i czy istnieją sposoby na to, by zapobiec wystąpieniu choroby?

Udar niedokrwienny występuje wówczas, gdy naczynie, poprzez które krew jest transportowana do mózgu, staje się niedrożne. Taką niedrożność mogą wywołać przykładowo zmiany miażdżycowe, narastające na ścianie tętnicy
i zmniejszające jej światło. Inną przyczyną jest również zator, czyli zatkanie naczynia przez skrzeplinę powstałą w sercu,
a przemieszczającą się wraz z krwiobiegiem w kierunku mózgu. Inny rodzaj udaru to udar krwotoczny – następuje wtedy, gdy ściana naczynia doprowadzającego krew do mózgu pęka, a krew wydostaje się na zewnątrz, niszcząc okoliczne tkanki i – co oczywiste – nie docierając do mózgu w sposób prawidłowy. Rodzaje udaru krwotocznego dzieli się z kolei na krwotok podpajączynówkowy (gdy krew gromadzi się między powierzchnią mózgu a otaczającą go ochronną błoną) oraz na krwotok śródmózgowy (gdy pęknięte naczynie znajduje się wewnątrz mózgu). Udar mózgu o charakterze krwotocznym występuje najczęściej na skutek nadciśnienia (prowadzącego do powstania mikrotętniaków
w naczyniach krwionośnych w mózgu) lub na skutek wrodzonej wady naczynia, polegającej na osłabieniu jego ścian
i w efekcie – większej podatności na uszkodzenia.

Objawy udaru mózgu

Aby udzielić osobie poszkodowanej szybkiej i sprawnej pomocy (co jest kluczowe dla ochrony jej zdrowia i życia), trzeba umieć zidentyfikować objawy udaru mózgu. Są one dość charakterystyczne, dlatego jeśli któryś z nich pojawi się u bliskiej lub napotkanej osoby, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe – to właśnie czas od wystąpienia objawów do udzielenia pomocy decyduje o tym, jak duże zmiany wystąpią w strukturach mózgu i w jakim stanie znajdzie się pacjent po zniwelowaniu niebezpieczeństwa utraty życia. Jak więc rozpoznać objawy udaru mózgu?

Podczas udaru bardzo charakterystycznym objawem jest opadanie jednego kącika ust, w wyniku osłabienie mięśni twarzy po jednej stronie. Podobnie może dziać się z całą połową ciała – pacjent „nie czuje” prawej lub lewej ręki
i nogi, a dodatkowo nie ma prawidłowej koordynacji ruchu: zatacza się, potyka i nie może iść prosto
. Oprócz tego może nastąpić całkowita lub częściowa utrata widzenia, niemożność wysłowienia się (bełkotliwa mowa) oraz bardzo silny, nagły ból głowy (zwłaszcza w przypadku krwotocznego udaru mózgu). W wyniku braku reakcji na wymienione objawy, utrzymujące się kilkadziesiąt minut lub kilka godzin, następuje zwykle utrata przytomności. Aby temu zapobiec, należy natychmiast po zaobserwowaniu objawów udaru mózgu wezwać specjalistyczną pomoc.

Jak zapobiec udarowi?

Zwiększone prawdopodobieństwo udaru dotyczy przede wszystkim osób starszych (po 65. roku życia), a także chorujących na miażdżycę, cukrzycę, nadciśnienie czy otyłość. Pacjenci cierpiący na te schorzenia powinni bezwzględnie poddać się leczeniu i stosować do zaleceń lekarza prowadzącego w kwestii zmiany nawyków żywieniowych, wzorców ruchowych oraz przyjmowania leków. Oprócz tego niezwykle istotne są częste kontrole stanu zdrowia w gabinecie, a także monitorowanie funkcji życiowych w warunkach domowych. Regularny pomiar ciśnienia krwi oraz kontrola pracy serca mogą wykazać nieprawidłowości, będące podstawą do zgłoszenia się do szpitala.

Osoby z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym czy miażdżycą bezwzględnie powinny więc posiadać w domu urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi. Jednym z takich przyrządów jest model Veroval 2w1, który służy nie tylko jako ciśnieniomierz, ale również jako domowe EKG (elektrokardiogram). Dzięki dwóm elektrodom to mobilne EKG precyzyjnie zapisuje obraz pracy serca, wraz z niepokojącymi zmianami: skurcze dodatkowe, wczesne objawy zaburzenia krążenia, stan zapalny mięśnia sercowego). W wyniku połączenia funkcji mobilnego EKG i pomiaru ciśnienia krwi, a także możliwości zapisu wyników badań i opcji wykrywania migotania przedsionków serca, Veroval 2w1 to odpowiedź na to, jak zapobiec udarowi i innym schorzeniom związanym z nieprawidłową wartością ciśnienia krwi i
z zaburzoną praca serca. Mobilne EKG może być zabierane w podróż, a jego samodzielna obsługa nie sprawi problemu nawet starszym osobom. Za pomocą aplikacji dedykowanej urządzeniu, można stale monitorować wyniki pomiarów funkcji życiowych – także po to, by w razie potrzeby okazać je lekarzowi. Domowe EKG w połączeniu z ciśnieniomierzem to idealny pomysł na prezent dla bliskiej osoby – w trosce o jej zdrowie i życie.