bg-country-switch

Terapia podciśnieniowa ran (NPWT) tradycyjna i jednorazowa: kiedy i jak dobrać właściwe zastosowanie?

7/14/2020

Podciśnieniowa terapia ran (NPWT) znana jest od ponad 20 lat. Obecnie dysponujemy większym wyborem, potencjałem i możliwościami wykorzystywania terapii podciśnieniem przy różnych wskazaniach. Międzynarodowa grupa chirurgów o dużym doświadczeniu w leczeniu podciśnieniem, pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Tomasza Banasiewicza, zebrała się, by omówić aktualne zastosowanie terapii podciśnieniowej. W oparciu o swoje doświadczenia i aktualne piśmiennictwo eksperci omówili właściwe stosowanie tradycyjnych i jednorazowych systemów do terapii podciśnieniowej oraz przedyskutowali, kiedy i jak należy stosować je jako leczenie komplementarne oraz uzupełnienie innych terapii.

Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Aktualne zastosowanie terapii podciśnieniowej

Panel ekspercki chirurgów z całej Europy jest zgodny co do tego, jak i kiedy wybierać tradycyjne,
a kiedy jednorazowe systemy do podciśnieniowej terapii ran.

Poznaj ich rekomendacje.