bg-country-switch

Badanie skuteczności opatrunków HydroClean plus

Zachęcamy do zapoznania się z badaniem, które potwierdza skuteczność opatrunków HydroClean® plus.

4/17/2020

PAUL HARTMANN ma ponad 200 letnie doświadczenie w leczeniu ran.

Na szczególną uwagę zasługuje rodzina opatrunków HydroClean. Te hydroaktywne opatrunki ( HRWD™) posiadają unikatowy mechanizm płucząco-absorpcyjny usuwający wszystkie znane przeszkody w leczeniu rany: obniżają poziom aktywnych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, umożliwiają usunięcie obciążenia nekrotycznego, niszczą biofilm, przywracają równowagę biochemiczną w łożysku rany, obniżają wartość pH do poziomu fizjologicznego
i zapewniają optymalne wilgotne środowisko w obrębie rany. Nieoceniony jest wpływ tych opatrunków na poprawę komfortu życia pacjentów.


Wyniki badań skuteczności opatrunków HydroClean® plus

Zachęcamy do zapoznania się z badaniem, które potwierdza skuteczność opatrunków HydroClean® plus. „The Glasgow Experience” to wieloośrodkowa ocena kliniczna opatrunku hydroaktywnego (HRWD) z udziałem stu pacjentów. Badanie przeprowadzono w Wielkiej Brytanii.