bg-country-switch

MoliCare® Premium MEN pads en pants

Aangepaste bescherming voor mannen

Hoe ontstaat ongewild urineverlies bij mannen?

Hoewel er meer vrouwen zijn met incontinentieproblemen, komt incontinentie ook bij mannen geregeld voor. Eén op de vijf mannen heeft korte, maar ook langere perioden, last van ongewild urineverlies.

Oorzaken van incontinentieproblemen bij mannen:

  • Moeilijk, niet geleidelijk of slecht kunnen uitplassen is een veel voorkomend kenmerk van prostaataandoeningen, zoals een vergrote prostaat, en komt ook voor na een prostaatoperatie.
  • Hersen- of ruggenmergaandoeningen. Door schade aande hersenen of het ruggenmerg kunt u de controle over uw blaas of darmen verliezen. Dit kan tijdelijk of permanent zijn, afhankelijk van de ernst vande aandoening.
  • Door klachten als vergeetachtigheid en dementie kunt u de controle over blaas en darmen kwijtraken. Bovendien kunnen vitale lichaamsfuncties verminderen naarmate u ouder wordt.
  • Te veel alcoholgebruik leidt vaak tot ongewild urineverlies.
  • Sommige medicijnen hebben incontinentie als bijwerking.
  • Mentale gesteldheid. Depressie en ziekte kunnen leiden tot incontinentie.

Nadruppelen na het plassen

Nadruppelen houdt in dat u na het plassen, wanneer het lijkt alsof de blaas leeg is, toch nog kleine hoeveelheden urine verliest. De medische term hiervoor is Post Micturition Dribbling (PMD). Het gebeurt meestal na het plassen als de penis wordt teruggeplaatst in de broek. Het resultaat is natte en bevlekte kleding. Dit komt doordat de urinebuis (de buis die van de blaas naar de top van de penis loopt) niet volledig geleegd wordt door de omliggende spier. Het komt voor bij één op de vijf mannen in de leeftijd van dertig tot tachtig jaar.

Als het urineverlies aanhoudt, zijn er OPLOSSINGEN in de vorm van absorberende producten.