Infectiepreventie om naar te luisteren

Podcast Mission: Infection Prevention

In het kader van de internationale dag van de patiëntveiligheid 2021 presenteren wij onze
M: IP®-podcast

Een week waarin patiëntveiligheid in de spotlights staat: Wereld Sepsis Dag op 13 september en de Internationale dag van de Patiëntveiligheid op 17 september. Deze speciale actiedagen zijn in het leven geroepen om de algemene kennis over patiëntveiligheid te vergroten en het algemene publiek meer betrokken te maken bij veiligheid in de gezondheidszorg. Bovendien wordt ernaar gestreefd wereldwijd actie te ondernemen om de veiligheid van patiënten te verbeteren.

Bij HARTMANN wijden we de eerste aflevering van onze nieuwe M: IP®-podcastserie aan deze gelegenheid. Hierin wordt ingegaan op de verschillende facetten van infectiepreventie die in volgende afleveringen aan bod komen.

Patiëntveiligheid kan niet los worden gezien van de hygiëne in zorginstellingen. Het begint met schone handen en breidt zich uit tot multimodale systemen. Met naleving van de regelgeving en uitgebreide hygiënemaatregelen kan een lange verblijfsduur van patiënten in het ziekenhuis en economische schade voor zorginstellingen worden voorkomen.

Wanneer patiënten een bacteriële infectie oplopen in het ziekenhuis, komt dit niet door een falend gezondheidszorgsysteem. Het is een probleem dat zich overal voordoet waar mensen worden geopereerd en medische zorg ontvangen; waar artsen en medisch personeel met patiënten werken. In Duitsland werd met de ‘German Point Prevalence Survey on Nosocomial Infections’ onderzoek verricht naar de frequentie van infecties die optreden. Uit dit onderzoek bleek dat 4,6 procent van de ziekenhuispatiënten werd getroffen. Bij 19,4 miljoen ziekenhuispatiënten per jaar volgens de laatste tellingen zou het dus gaan om 900.000 mensen.

Deze cijfers zijn een van de onderwerpen die aan bod komen in de eerste aflevering van de M: IP®-podcast door professor Johannes Knobloch, Hoofd Ziekenhuishygiëne, en Heidrun Groten-Schweizer, Hoofd Hygiëne, beiden werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf, Vanessa Carter, patiënt en docent in de strijd tegen ziekenhuisinfecties en resistente bacteriën, en dr. Tobias Kramer, specialist in hygiëne bij het Charité-ziekenhuis in Berlijn en coördinator van de Duitse affiliatie van de WHO-campagne ‘Aktion Saubere Hände’ (Actie schone handen).

Luister hier naar de podcast:

We maken allemaal via onze handen contact met de wereld. Onze handen zijn daardoor een belangrijke overbrenger van bacteriën. Dit is een probleem dat vooral in ziekenhuizen speelt, maar ook in artsenpraktijken of verpleeghuizen. Dat zijn de plekken waar bacteriën bij medische ingrepen in het lichaam kunnen komen en infecties kunnen veroorzaken. De internationale dag van de patiëntveiligheid is een goede gelegenheid om eraan herinnerd te worden dat infectiepreventie een onderwerp is dat dagelijks speelt.

Dit is misschien ook interessant