Doctor talking to visitor while showing something on tablet
Missie Infectie Preventie

Een onderzoek gericht op het elimineren van infecties

prevenIRAS: HAI (healthcare-associated infections) prevention in Spain

Pas op, zorggerelateerde infecties!

Wist u dat? 4,1 miljoen zorggerelateerde infecties zorgen voor maar liefst 16 miljoen extra dagen in het ziekenhuis per jaar voor patiënten in heel Europa.

Aandacht voor het verminderen van zorggerelateerde infecties

HAI chart
Het zal dan ook geen grote verrassing zijn dat het terugdringen van deze infecties de hoogste prioriteit heeft in de zorgsector. Het elimineren van zorggerelateerde infecties vormde de aanleiding voor een onderzoek dat werd uitgevoerd in het ziekenhuis Bellvitge in Barcelona. De reeks maatregelen die voor het onderzoek is ontwikkeld op basis van het HARTMANN-plan prevenIRAS, was gericht op de standaardisatie en naleving van de hygiënevoorschriften voor infectiepreventie. Door middel van observaties en enquêtes werd de naleving van de hygiënevoorschriften en de tevredenheid van de werknemers gemeten: een belangrijk, menselijk aspect dat vaak wordt vergeten.

Eén op de drie zorggerelateerde infecties is een urineweginfectie...

... en wordt voornamelijk veroorzaakt door katheteriseren, tot 70% van deze infecties kan worden vermeden. Om deze reden heeft het verplegend personeel van het Bellvitge ziekenhuis zich beschikbaar gesteld voor de casestudy. Het doel was om de belangrijkste factoren te identificeren die bijdragen aan de infectiepreventie en zo de patiëntveiligheid verder te verhogen.

Een onmogelijke opdracht of de weg naar succes?

HARTMANN MediSet Advance, Sterillium® Med and the Eurodispenser
Gedurende een periode van 30 maanden hebben meer dan 120 ziekenhuismedewerkers een training gevolgd, katheterisaties geregistreerd en nieuwe werkmethoden en productoplossingen van HARTMANN geïmplementeerd, waaronder MediSet Advance, Sterillium® Med en de Eurodispenser 3Flex. In samenwerking met het ziekenhuis heeft HARTMANN het inbrengen van de urinekatheter gestandaardiseerd. Daarna zijn de belangrijkste stappen vertaald naar infographics. Deze werden op strategische belangrijke plaatsen in het ziekenhuis opgehangen om het personeel op een positieve, speelse manier te herinneren aan de naleving van de hygiënemaatregelen. Ze werden ook gebruikt als een laatste herinnering voor het openen van de MediSet. Het succes werd vervolgens gemeten aan de hand van observaties met de Observe-app.

De resultaten spreken voor zich

Summary of the study’s key facts and figures
een gestandaardiseerd proces, training van het personeel en het selecteren van het meest geschikte medische materiaal bleken de sleutels tot succes te zijn. De genomen maatregelen hebben een doorslaggevende bijdrage geleverd aan het terugdringen van urineweginfecties. De implementatie van het programma resulteerde ook in een grotere tevredenheid onder het personeel van de instelling:

Dit is misschien ook interessant