Ziekenhuispersoneel desinfecteert de handen bij een dispenser
Digitale hulp in ziekenhuizen

Een stap in de richting van betere naleving? De automatisering van handhygiëne 

Mission: Infection Prevention (M:IP) en Thomas Kant in gesprek over digitale naleving

Thomas Kant, Senior Digital Venture Architect in gesprek

Digitale systemen zijn een professioneel en eigentijds alternatief voor traditionele analoge observatie en besparen het personeel veel tijd.

Geautomatiseerde handhygiënesystemen maken een betere naleving en hogere hygiënestandaarden in ziekenhuizen mogelijk. Maar wat zijn de leercurves in de praktijk?

Een interview met Thomas Kant, Sr. Digital Venture Architect bij BODE/HARTMANN, over de motivatie achter digitale naleving en de toepassingsgebieden en strategieën ervan.

Thomas Kant, Senior Digital Venture Architect
Thomas Kant, Senior Digital Venture Architect
"Alles wat het ziekenhuis helpt om infecties te voorkomen, zal altijd topprioriteit zijn."

Hoe kunnen digitale oplossingen handhygiëne in ziekenhuizen verbeteren?

De vijf momenten van handhygiëne volgens de WHO
De vijf momenten van handhygiëne

De WHO heeft vijf momenten voor handhygiëne gedefinieerd waarna verpleegkundigen hun handen moeten desinfecteren. In realiteit houden zij zich niet altijd aan deze momenten door gebrek aan personeel of tijd. Traditioneel wordt naleving van handhygiëne geobserveerd via directe observatie.

Het probleem hiermee: Als ik iemand direct observeer, verander ik het geobserveerde resultaat. Tegelijkertijd is dit zeer arbeidsintensief.

Daarom kunnen digitale oplossingen die naleving automatisch meten, een stap zijn om ziekenhuizen te ontlasten. Naleving van handhygiëne wordt automatisch non-stop geregistreerd en geëvalueerd, zodat het ziekenhuis over meer gegevens beschikt en transparantie ontstaat.

Welke methoden zijn er beschikbaar voor digitale observatie van handhygiëne?

Technologisch zijn er vele mogelijkheden. Dit kan op de klassieke manier worden gedaan via Bluetooth-sensoren of RFID-chips. Hier worden desinfectiedispensers bijvoorbeeld mee uitgerust om te meten wanneer iemand zijn handen desinfecteert.

Ondertussen zijn er enkele publicaties en wetenschappelijke onderzoeken geweest waarin digitale oplossingen werden onderzocht, die laten zien dat dergelijke systemen werken in het dagelijkse ziekenhuisleven. De registratie van naleving van handhygiëne is precies even nauwkeurig als bij handmatige observatie. Er is echter aangetoond dat de elektronisch geregistreerde naleving 30 40% lager is dan wanneer er handmatig wordt geobserveerd.

Hoeveel ziekenhuizen gebruiken al digitale hulp om de naleving van handhygiëne te registreren?

Momenteel is het aantal ziekenhuizen dat dit type oplossingen gebruikt, in verhouding nog steeds veel te laag.

Dit komt ook doordat dergelijke oplossingen vaak worden geassocieerd met hoge kosten. Er is echter een groeiende interesse in holistische digitale oplossingen, en er treden meer en meer leveranciers tot de markt toe met zulke aanbiedingen. De coronapandemie in het bijzonder heeft digitaliseringskwesties in ziekenhuizen opnieuw scherper in beeld gebracht.

Bovenal zal alles wat het ziekenhuis helpt om infecties te voorkomen, altijd topprioriteit zijn.

Is er een handleiding voor het implementeren van digitale nalevingsmaatregelen in ziekenhuizen?

Allereerst moet je bepalen voor welke afdelingen een dergelijke oplossing zin heeft. Verder moet je rekening houden met hoe personeelsleden op deze afdelingen werken, dat wil zeggen hoe de oplossing moet worden aangepast aan de gegeven werkomstandigheden.

Bovendien is een essentieel onderdeel van een succesvolle integratie dat er rekening wordt gehouden met het ziekenhuispersoneel. Idealiter moet je vóór de implementatie openlijk met jouw personeel praten om eventuele zorgen van tevoren te bespreken. Zorgen over gegevensbescherming en de privacy van personeel kunnen bijvoorbeeld worden verminderd met een overtuigend concept voor anonimisering en vertrouwelijkheid van gegevens. Aanvullend is een uitgebreide en vroegtijdige training van werknemers noodzakelijk, waarin de functionaliteit en, bovenal, de toegevoegde waarde van een dergelijke oplossing worden duidelijk gemaakt.

Tot slot moet er worden besloten hoe de gegevens zullen worden gebruikt. Naar mijn mening is dit het allerbelangrijkste voor de houdbaarheid van een dergelijke oplossing - dat er duidelijk wordt gemaakt in welke processen deze gegevens worden opgenomen, hoe ze worden teruggekoppeld naar werknemers en hoe ze uiteindelijk kunnen bijdragen aan de procesoptimalisatie.

Belangrijke stappen voor succesvolle implementatie:

1. Definieer de toegevoegde waarde: Welke oplossing heeft zin op welke afdeling? Wat zijn de respectieve processen en regels voor handdesinfectie?

2. Stel een projectmanager aan: Een leidende persoon voor het personeel die vertrouwen opbouwt en alle interne activiteiten coördineert

3. Betrek de werknemers erbij: De projectmanager moet in een vroeg stadium met het personeel communiceren over de voorgenomen implementatie

4. Wees transparant over de resultaten: Koppel resultaten/belangrijke leerpunten terug aan het personeel, bespreek ze samen en stel doelen om de handhygiëne duurzaam te verbeteren

Waar zie je belemmeringen voor het accepteren van een dergelijke oplossing?

Ik geloof absoluut dat vertrouwen en transparantie essentieel zijn. Het ergste wat zou kunnen gebeuren, is dat de werknemers zich gecontroleerd voelen. Als dat gebeurt, heeft een systeem als dit al afgedaan. Want vanaf dat moment wordt het ofwel niet meer gebruikt ofwel omzeild.

Iedereen die in een ziekenhuis werkt, heeft een intrinsieke motivatie om het beste te doen voor de patiënten. Dat moet je erkennen door transparant te blijven en het personeel bij elke stap in het traject te betrekken.

Digitale oplossingen moeten ook een tastbare toegevoegde waarde hebben voor het personeel. Ik geloof dat zowel artsen als gebruikers hier veel meer op zullen letten. Wat zijn de voordelen van deze oplossingen in het dagelijkse werk, en hoe helpen ze om de zorg voor patiënten te verbeteren?

Dit is misschien ook interessant