Nurse in full protective clothing pushing patient’s bed through hospital corridor
Infection Warriors

In de frontlinie van de zorg

“Hebt u er wel eens bij stilgestaan dat werken in een
ziekenhuis niet zoveel verschilt van het werken in een
oorlogsgebied?“

Verpleegkundige zijn is hard werken, elke dag is een strijd voor de gezondheid en het leven van elke patiënt. Wat motiveert de mensen die voor deze baan hebben gekozen en wat is het grootste verschil met andere beroepen?

Conflict, angst en hun grootste vijand: de menselijke veerkracht. Hebt u er wel eens bij stilgestaan dat werken in een ziekenhuis niet zoveel verschilt van het werken in een oorlogsgebied? Fotograaf Jo Müller reist meestal naar conflictgebieden om de uitersten van de mensheid vast te leggen. Zijn doel is om empathie en respect te kweken voor diegenen die zich opofferen voor het grotere goed. Om dit te bereiken, heeft hij voor deze serie foto's zijn manier van fotograferen in oorlogsgebieden toegepast in een ziekenhuissetting: Sta stil bij de zorgverleners die alles geven op het slagveld als strijders tegen infecties en ziekten.
Branislav Moravčík
"Mijn grootste drijfveer is...

… de positieve beleving van patiënten en hun familieleden ten aanzien van de zorg die op onze afdeling wordt verleend. Het is voor ons een waardevolle feedback en een bevestiging dat we ons werk goed doen.

Het grootste verschil met andere beroepen zie
ik in het feit dat elke fout die door een
zorgverlener wordt gemaakt, fatale gevolgen
kan hebben. Daarom behoort het werk van een
verpleegkundige tot de beroepen die gepaard
gaan met een grote psychische belasting."

Portrait of Branislav Moravčík standing in dark hospital corridor

Patiënten die zijn opgenomen in zorginstellingen zijn meestal zeer kwetsbaar, omdat het immuunsysteem wordt aangetast en MRSA een steeds groter probleem wordt. Wat kunnen we dan doen om patiënten te beschermen tegen infecties?

Nurses and patient during surgery in operating room
De handen van de zorgverleners vormen de belangrijkste bron van infectieoverdracht in de ziekenhuisomgeving.
"De sleutel is een goede handdesinfectie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Onze strategie om patiënten te beschermen tegen infecties is gebaseerd op het naleven van de principes van de barrièrezorg, het uitvoeren van procedures in overeenstemming met de geldende standaardprocedures, het vroegtijdig invoeren van een verscherpt hygiënebeleid voor patiënten met potentieel gevaarlijke bacteriestammen en het gebruik van geschikte beschermingsmiddelen."

Hun dagelijkse strijd tegen infecties maakt de verpleegkundigen tot echte strijders in de frontlinie tegen een gemeenschappelijke vijand. Hoe belangrijk is de menselijke factor en samenwerking bij het voorkomen van infecties voor de veiligheid van patiënten?

Sylvie Rolková
"Mensen en samenwerking zijn de belangrijkste factoren."

De verantwoordelijkheid van elke zorgverlener op het gebied van preventie van zorggerelateerde infecties is de beste bescherming van onze patiënten.

Samenwerking is uiterst belangrijk in ons vakgebied, en dat geldt niet alleen voor de bestrijding van infecties. Bij het voorkomen van infecties is het noodzakelijk om alle reeds genoemde maatregelen strikt na te leven, samen met een goed uitgevoerde handhygiëne.

Sylvie Rolková

Elke goede soldaat heeft een hart en een zwaard nodig... Wat is het belangrijkste wapen in de strijd tegen infecties?

"Bewustwording en persoonlijke betrokkenheid van alle zorgverleners, ondersteunend en technisch personeel.
Bij verpleegkundige en medische zorg is een correct uitgevoerde handdesinfectie met behulp van een op alcohol gebaseerd handdesinfectiemiddel essentieel. Al het personeel wordt regelmatig getraind op dit gebied."
View into hospital kitchen with nurse disinfecting counters

Handen zijn onmisbaar en onvervangbaar in de zorg. Hoe moeilijk is het om handen in goede conditie te houden?

"De huid van de handen heeft veel te lijden, vooral bij verpleegkundigen die zorg aan het bed verlenen.
Mijn taak als leidinggevende is het ter beschikking stellen van kwaliteitsproducten om de handen van mijn personeel te beschermen."
Branislav Moravčík

Het verschil tussen een oorlog en een ziekenhuis is dat u het ziekenhuis kunt verlaten als uw dienst erop zit. Dit betekent niet dat de ene situatie minder uitdagend is dan de andere. Dus wat is er nodig om een dag in een ziekenhuis succesvol te laten verlopen?

Image of empty operating room with sterile operating table
In het ziekenhuis is elke dag anders en dat brengt verschillende situaties met zich mee waar de zorgprofessional mee om moet gaan.
"Dit is een van de redenen waarom het werk van een verpleegkundige geen dag hetzelfde is. Elke dag ervaren we een situatie waarin we zien dat ons werk belangrijk is, dat het zinvol is. Dan kunnen we bijna elke dag zeggen dat de dag is geslaagd!"

Dit is misschien ook interessant