Portrait of Johannes Müller, war photographer, dressed in uniform
Infection Warriors

Helden in plaats van dwazen, haasten zich naar binnen op plaatsen die engelen niet durven te betreden

Fotograaf Jo Müller legt de dramatische strijd vast die op dit moment plaatsvindt in ziekenhuizen over de hele wereld.

Meet: Johannes Müller

In zijn dagelijkse werk is hij vicevoorzitter van de afdeling bedrijfscommunicatie van BSH (Bosch Siemens Hausgeräte), maar in zijn vrije tijd is hij een conflict- en oorlogsfotograaf.
Toen zijn familiegeschiedenis en persoonlijke ervaring hem dichter bij de medische sector bracht, ontdekte Johannes Müller een andere roeping: het vastleggen van de oorlogachtige situaties in ziekenhuizen tijdens de COVID-19-pandemie.

Jo Müller is gewend om zich op plekken te bevinden waar ellende is. Hij fotografeert regelmatig de frontlinies van Afghanistan, Mali en Irak, waar hij vrijwillig zijn 'vakanties' doorbrengt. Toen hij ervoor koos om de gevechten vast te leggen die de zorgverleners dagelijks aangaan, werd hij niet alleen geïnspireerd door de parallellen die hij zag tussen deze twee situaties, maar hij had er ook een persoonlijk belang bij. Zijn grootmoeder werkte als verpleegster, zijn moeder als arts en hij is in zijn leven al ontelbare keren in het ziekenhuis opgenomen geweest. Voor dit project bracht hij enkele dagen door in een ziekenhuis en legde hij de inspanningen van de “infectiestrijders” vast.

Nurse with face mask putting on protective clothing

“Empathie houdt de wereldbevolking bij elkaar. Met mijn foto's probeer ik slechts een kleine bijdrage te leveren.”

Hoewel Jo Müller vaak een “hobby-oorlogsfotograaf” wordt genoemd, zijn conflict- en oorlogsfotografie voor hem allesbehalve een tijdverdrijf. Het is iets waar hij veel in investeert, zowel financieel, persoonlijk als emotioneel. “Hoe extremer de omstandigheden, hoe interessanter de mensen zijn die ondanks de situatie vechten voor het algemeen belang. De meesten van hen zijn zeer geconcentreerd op hun werk en lijken nooit de publieke aandacht te krijgen die ze verdienen. In werkelijkheid kun je ze gewoon niet genoeg prijzen.” Jo Müller wil met zijn foto's deze helden een podium geven en hoop bieden in de huidige crisis. Hij hoopt anderen te inspireren om zich respectvol, empathisch en menselijk te gedragen.

View into hospital room with patient in bed and nurse standing nearby

“Wat me het meest raakte waren de kleine gebaren. Wanneer er iemand overlijdt, openen de verpleegkundigen het raam, zodat de ziel van de patiënt kan wegvliegen.”

Gedurende de tijd dat hij het zorgpersoneel volgde tijdens zijn fotoproject, veranderde Jo Müllers opvatting over hen en hun werk volledig. Omdat hij zelf ook patiënt is geweest, kon hij zich goed verplaatsen in hun situatie: je bent aan het bed gekluisterd en om de paar uur komt er een verpleegkundige of arts bij je kijken. Hij geeft toe dat dit een behoorlijk frustrerende situatie was om in te zitten. Maar terwijl hij de zorgverleners bleef volgen, groeide zijn bewondering en respect voor hen in alle opzichten. “Aan het einde van een zeer lange dienst zijn ze uitgeput. De maskers verwonden hun gezicht, ze hebben kilometers gelopen, en ze hebben urenlang geen enkel moment van rust gehad. Maar je zult ze nooit horen klagen. Het werk dat ze doen, zowel geestelijk als lichamelijk, mag niet worden onderschat.”

Een sprankje hoop: niet alleen in de oorlog, maar ook in de ziekenhuizen
Nurse with face mask on smiling into camera

“Werken in een ziekenhuis lijkt erg op vechten aan het front.”

Verpleegsters en soldaten zijn volgens Jo Müller "onbezongen helden", mannen en vrouwen die hun leven aan de maatschappij wijden, ver weg van de schijnwerpers. Er zijn maar weinig mensen die ze in het openbaar prijzen, maar daar is het ze ook niet om te doen. Ze voeren hun strijd op de achtergrond, niet voor de roem of het geld, maar voor datgene waar ze in geloven. Het belangrijkste verschil tussen deze twee groepen is misschien wel de manier waarop ze oorlog voeren: de M.O. van de zorgverleners is uitsluitend gericht op het redden van levens. De strijd van de soldaten zal uiteindelijk eindigen, maar de strijd van de zorgverleners is oneindig.

Nurse in dark hospital room filling out files next to patient’s bed

“Plotseling klapt en juicht iedereen op de sociale media, maar wat er nodig is, is een grote verandering.”

Jo Müller is zich altijd zeer bewust geweest van de problemen en onrechtvaardigheden waar het verplegend personeel elke dag mee worstelt, niet alleen ten tijde van COVID-19. Ze worden onderbetaald, onderschat en moeten veel te vaak het hoofd bieden aan de frustratie van de patiënten. Hoewel Jo de recente golf van dankbaarheid toejuicht, weet hij dat er veel meer nodig is om de zorgverleners, voor wie hij zo'n diep respect en bewondering heeft, naar behoren te erkennen. Klappen en likes op sociale media zijn geen vervanging voor de al lang geplande veranderingen die nodig zijn voor goede werkomstandigheden voor deze groep mensen die tot de kern van onze samenleving behoren.

”We maken ons altijd snel druk over futiliteiten als we in het ziekenhuis worden opgenomen, maar wat we vaak vergeten is dat zonder deze hardwerkende mensen alles uit elkaar zou vallen.”

Dit is misschien ook interessant