Handdesinfectie met Sterillium®
HARTMANNs missie om zorggerelateerde infecties te verminderen

Doe mee met HARTMANN in de strijd tegen infecties

Het zijn de kleine dingen die het doen — zoals regelmatig handen wassen of desinfecteren

Onze missie: infectieketens helpen doorbreken

De term ‘nosocomiale infectie’ of ‘ziekenhuisinfectie’ verwijst naar ziekten die mensen oplopen in ziekenhuizen, verpleeginstellingen of andere zorggerelateerde behandelfaciliteiten. Ironisch genoeg precies op die plaatsen die bedoeld zijn om patiënten te genezen: zorginstellingen. Deze ziekten worden zorggerelateerde infecties genoemd.

HARTMANN, een bedrijf met een missie: infectiepreventie


Thomas Haeni, vicepresident voor de preventie van zorggerelateerde infecties bij HARTMANN GROUP
"De COVID-19-pandemie is een schoolvoorbeeld van hoe de gevolgen van een infectieziekte compleet uit de hand kunnen lopen als infectieketens niet worden nagegaan."
Zorggerelateerde infecties waren vóór COVID-19 al een uitdaging en zullen dat blijven wanneer de pandemie voorbij is. Met ons programma Mission: Infection Prevention (M:IP) bieden wij een oplossing: een concept om het risico op ziekenhuisinfecties te minimaliseren.

Ziekenhuisbacteriën kosten Europese zorgstelsels €7 miljard per jaar

In heel Europa sterven jaarlijks bijna 80.000 mensen door ziekenhuisbacteriën, ofwel als gevolg van infecties die tot sepsis leiden of door multiresistente pathogenen waarvoor geen behandeling bestaat. De jaarlijkse financiële schade loopt op tot zo'n €7 miljard.
Centraal in de crisis: zorgverleners die onder hoge druk en binnen tijdsrestricties werken. Volgens onderzoek van de WHO wordt hygiënische handdesinfectie in 40% tot 60% van alle gevallen correct uitgevoerd, terwijl een nalevingspercentage van meer dan 80% het werkelijke doel moet zijn. Een gebrek aan tijd wordt vaak genoemd als reden voor dit verschil: in drukke instellingen waar een zorgverlener zijn of haar handen eigenlijk wel 50 of 100 keer per dag zou moeten desinfecteren, kunnen deze momenten er gemakkelijk bij inschieten.

Mission: Infection Prevention (M:IP) als antwoord

Onze integrale aanpak van infectiepreventie is gebaseerd op vier componenten: advies, digitale controle, trainingsconcepten en productbundels. 50 ziekenhuisdirecteuren en hygiënemanagers werden voor de missie geïnterviewd en deelden hun kennis. Met die informatie, en de wetenschappelijk gefundeerde oplossingen van het Bode Science Center werd een brede kennisbank op het gebied van infectiepreventie gecreëerd. Binnen het bestek van de missie wordt alle beschikbare informatie verzameld in de centrale communicatie- en content hub die beschikbaar is op www.missioninfectionprevention.info.
Thomas Haeni, vicepresident voor de preventie van zorggerelateerde infecties bij HARTMANN GROUP
"Ook al zijn wij op een missie, wij willen zeker niet preken. We willen bij professionele gebruikers in de zorg echter wel een bewustzijn kweken en de boodschap afgeven: wij begrijpen wat jullie nodig hebben, wij zijn jullie partners. Wij willen een programma aanbieden binnen het stelsel zelf, in de vorm van individueel advies aan instellingen, om processen te optimaliseren, risicovolle ketens te onderbreken en mee te geven dat je met infectiepreventie lijden kunt voorkomen en geld kunt besparen."

Verschuiving in de richting van preventie

Thomas Haeni is realistisch genoeg om te weten dat 100% bescherming niet bestaat en ook nooit zal bestaan. Maar ook al maakten de veiligheidsgordel en de airbag autorijden niet voor 100% veilig, ze hebben het aantal verkeersdoden drastisch verminderd. Het zijn de kleine dingen, zoals regelmatig handen wassen of desinfecteren, en het naleven van de regels voor het dragen van neus-/mondmaskers, die grote infectiegolven in een populatie kunnen ondervangen.

Portret van Thomas Haeni, vicepresident voor de preventie van zorggerelateerde infecties bij HARTMANN GROUP
Thomas Haeni, vicepresident voor de preventie van zorggerelateerde infecties bij HARTMANN GROUP
"Gemiddeld komt er eens in de vijf jaar een uitbraak voor en deze ontwikkeling wint terrein. Het is mogelijk dat we van nu af aan regelmatig te maken krijgen met een schadelijke uitbraak van een virus of bacterie. De wereld wordt er niet schoner op. Wij moeten onszelf goed beschermen."

Suetens et al. Prevalence of healthcare-associated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017. Euro Surveill. 2018.
Zacher et al. Application of a new methodology and R package reveals a high burden of healthcare-associated infections (HAI) in Germany compared to the average in the European Union/European Economic Area, 2011 to 2012. Euro Surveill. 2019; 24(46): pii=1900135.
Klevens et al. Estimating healthcare-associated infections and deaths in US hospitals, 2002. Public Health Rep 2007;122(2):160–166.
http://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf (last accessed 24.06.2020).
Magill et al. Changes in Prevalence of Health Care-Associated Infections in U.S. Hospitals. N Engl. J. Med. 2018; 379: 1732-1744.
Nachtigall & Bonsignore. Ökonomische Auswirkungen der Hygiene. Krankenhaushygiene up2date 2018; 13:419-431.
Scott. The direct medical costs of healthcare-associated infections in U.S. hospitals and the benefits of prevention. Division of Healthcare Quality Promotion, National Center for Preparedness, Detection, and Control of Infectious Diseases, Coordinating Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, March (2009).
http://www.cdc.gov/hai/pdfs/hai/scott_costpaper.pdf(last accessed 24.06.2020).
https://www.hykomed.de/wp-content/uploads/2018/02/Kosten_26-02-2018.pdf (last accessed 24.06.2020)
https://www.vdgh.de/media/file/1674.Faktenpapier_Krankenhausinfektionen_11-2010.pdf (last accessed 24.06.2020)

Dit is misschien ook interessant