Nurse walking down hospital corridor

Verder door de geschiedenis

Maak kennis met de hygiënepioniers die de weg hebben geëffend voor Mission: Infection Prevention.

De gezichten en het erfgoed van Mission: Infection Prevention

map

Net zoals er een mens achter elke geregistreerde infectie zit, zit er een persoon achter elke vooruitgang van levensreddende hygiënemaatregelen. Maak kennis met Europa's leidende hygiënepioniers en die van onszelf bij HARTMANN.

Ignaz Semmelweis

Ignaz Semmelweis

Dr. Ignaz Semmelweis zorgde in het jaar 1846 voor een revolutie in de medische aanpak op het gebied van hygiëne.

De verloskundige instrueerde toendertijd zijn team om de handen met een chloorhoudende oplossing op basisvan hypochloriet te wassen, om sterfte in het kraambed te voorkomen. Deze werkwijze leidde tot een significante verbetering van de gezondheid van moeders en hun baby's.

Max von Pettenkofer

Max von Pettenkofer

Chemicus en hygiënist Max von Pettenkofer leverde as eerste onderzoeker bewijs voor het verband tussen hygiëne en de verspreiding van epidemieën. Hij was de allereerste die de leerstoel Hygiëne bekleedde aan de universiteit van München. De resultaten van zijn onderzoek werden later gebruikt bij de ontwikkeling van drink- en afvalwatersystemen in Europa.

Robert Koch

Robert Koch

Omdat mensen bacteriën niet konden zien, geloofden ze lange tijd niet dat ze daardoor ziek konden worden. Eind 19e eeuw bewees dr. Robert Koch dat er een verband bestond tussen micro-organismen en infectieziekten. Deze nieuwe kennis had tot gevolg dat het bewustzijn van de mens veranderde en leidde tot de ontwikkeling van voorschriften voor het beheersen van ziekte-epidemieën.

Carl Flügge

Portrait of Dr. Carl Flügge

Dr. Carl Flügge stelde nieuwe normen op voor de handhygiëne, waarbij hij onderscheid maakte tussen hygiënische en chirurgische desinfectie. Dus als u de artsen in uw favoriete ziekenhuisserie grondig hun handen ziet desinfecteren, denk dan aan dr. Flügge, het brein achter deze nu gebruikelijke procedure.

Peter Kalmár

Portrait of Dr. Peter Kalmár

Chirurg dr. Peter Kalmár ontwikkelde in 1965 in samenwerking met BODE Chemie het eerste huidvriendelijke desinfectiemiddel op alcoholbasis, waar geen water en zeep voor nodig waren.

Tegenwoordig zijn handdesinfectiemiddelen op alcoholbasis de wereldwijde standaard.

Dit is misschien ook interessant