Nurses chatting in hospital hallway

CLEAN HOSPITALS voor de wereld

Internationaal initiatief voor een betere hygiëne in ziekenhuizen

HARTMANN zet zich in voor CLEAN HOSPITALS

Clean Hospitals Logo

CLEAN HOSPITALS is een internationaal initiatief waarin HARTMANN zich heeft verenigd met partners uit de industrie, de wetenschap, de overheid en zorginstellingen.

CLEAN HOSPITALS wordt gezien als een betrouwbare onafhankelijke informatiebron voor zowel hygiënespecialisten als ook het brede publiek. CLEAN HOSPITALS is een nonprofitorganisatie zonder winstoogmerk waarbinnentoonaangevende experts over de grenzen van vakgebieden heen samenwerken.

CLEAN HOSPITALS

CLEAN HOSPITALS is een internationaal initiatief waarin HARTMANN zich heeft verenigd met partners uit de industrie, de wetenschap, de overheid en zorginstellingen.

Het doel: het belang van reiniging en hygiëne in ziekenhuizen wereldwijd benadrukken en verbeteren.De focus ligt op verhoging van de veiligheid van patiënten, bescherming van gebruikers en vermindering van het aantal ziekenhuisinfecties.

Duidelijkheid in aanbevelingen voor actie:

HARTMANN levert op verschillende gebieden een deskundige bijdrage. De werkgroep ‚Mapping Guidelines‘ neemt bijvoorbeeld de wereldwijd bestaande aanbevelingen voor actie onder de loep en behandelt de volgende vragen: Zijn er hiaten in de kennis of is er sprake van tegenstrijdige informatie? Waar ontbreekt het aan bewijs of zijn de aanbevelingen te vaag? Vervolgens probeert de werkgroep op bewijs gebaseerde duidelijkheid te scheppen door standpuntennota‘s te ontwikkelen en publicaties in wetenschappelijke tijdschriften te plaatsen.

Illustration of HARTMANN’s goals regarding Clean Hospitals

Geoptimaliseerde reiniging in ziekenhuizen:

HARTMANN zet zich ook in voor de werkgroep ‚Transposable Model‘, die bijvoorbeeld als taak heeft om alle sleutelfactoren te identificeren die een rol spelen bij de reiniging in een ziekenhuis en die de hygiënestandaard in een ziekenhuis kunnen beïnvloeden.

Deze factoren worden opgenomen in een model waarmee instellingen hun hygiënestandaard kunnen analyseren. Met behulp van deze analyse kunnen vervolgens de reinigingsmaatregelen continu worden verbeterd. Het model moet schaalbaar zijn en globaal in alle omstandigheden kunnen worden toegepast. Op die manier kunnen besluitvormers overal ter wereld snel een antwoord vinden op de belangrijke vraag: welke maatregelen zijn er nodig om de reiniging te optimaliseren en zo het aantalziekenhuisinfecties te verminderen?

Wilt u meer weten?

Wetenswaardigheden over CLEAN HOSPITALS kunt u op het internet vinden onder https://cleanhospitals.com. Voor 10 oktober van dit jaar staat bovendien een wereldwijde ‚Clean Hospitals Day‘ gepland.

Dit is misschien ook interessant