Stomi

133443
En säker och bekväm benfixering när man som mest behöver den spelar stor roll för funktionen men också för livskvaliteten. Med ett brett sortiment av olika varianter och storlekar för fixering av urinuppsamlingspåsar finns det en lösning för alla olika behov.

Please note that the products available in this online catalogue is in Swedish language but you can download folders in the section multimedia on the respective product within the catalog.

For more information you can contact us directly.