Cosmopor® DryBarrier

Det postoperativa sårförbandet för maximal absorption med minimal återvätning
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

62973
Cosmopor Advance har Dry Barrier® Technology som innebär att exsudatet absorberas och stannar kvar i sårdynan, även under tryck. Kombinationen hög absorption och extremt låg återvätning innebär att det postoperativa förbandet kan sitta kvar längre på såret. Har också de redan utprovade och testade fördelarna hos Cosmopor. Ett sterilt, självhäftande sårförband bestående av mjuk non-woven med en högabsorberande sårdyna. Sårdynan har också ett sårkontaktlager som förhindrar att den fastnar i såret.

Cosmopor® Advance

64192
Absorptionsdynans mått i cm inom parentes.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 7;2 x 5 cm (4 x 2;7)
Artikelnummer
9010101
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4049500770231
Innehåll
1 kartong med 20 askar
EAN
4049500770255
Produktinformation 10 x 6 cm (6;5 x 2;7)
Artikelnummer
9010110
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4049500770262
Innehåll
1 kartong med 24 askar
EAN
4049500770286
Produktinformation 10 x 8 cm (6;5 x 4)
Artikelnummer
9010131
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4049500770323
Innehåll
1 kartong med 18 askar
EAN
4049500770347
Produktinformation 15 x 8 cm (11 x 4)
Artikelnummer
9010141
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4049500770354
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500770378
Produktinformation 20 x 10 cm (16 x 5;5)
Artikelnummer
9010151
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4049500770385
Innehåll
1 kartong med 10 askar
EAN
4049500770408
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
7;2 x 5 cm (4 x 2;7)
Artikelnummer 9010101
1 ask med 25 st 1 kartong med 20 askar 4049500770231 4049500770255
10 x 6 cm (6;5 x 2;7)
Artikelnummer 9010110
1 ask med 25 st 1 kartong med 24 askar 4049500770262 4049500770286
10 x 8 cm (6;5 x 4)
Artikelnummer 9010131
1 ask med 25 st 1 kartong med 18 askar 4049500770323 4049500770347
15 x 8 cm (11 x 4)
Artikelnummer 9010141
1 ask med 25 st 1 kartong med 12 askar 4049500770354 4049500770378
20 x 10 cm (16 x 5;5)
Artikelnummer 9010151
1 ask med 25 st 1 kartong med 10 askar 4049500770385 4049500770408

Användning

64194
Används vid postoperativ sårbehandling och som sterilt förband vid mindre sårskador, t.ex. som första hjälpen. Cosmopor Advance är särskilt lämpligt som skydd för postoperativa primärsår med stora mängder exsudat.

Dokument

ECDOC_100394718.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I sterile

Multimedia

Please note that the products available in this online catalogue is in Swedish language but you can download folders in the section multimedia on the respective product within the catalog.

For more information you can contact us directly.