HydroTac®

Det hydrofila skumförbandet med en kontaktyta av hydrogel.
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

103597
Ett skumförband som har en nätstruktur av hydrogel som kontaktyta mot såret. Ovansida av polyuretan som är gasgenomsläpplig, vattentät och bakterieresistent. Skummaterialet absorberar snabbt överflödigt exsudat utan att torka ut såret. I relativt torra sår frisätter hydrogelen fukt för att skapa och bibehålla en fuktig sårmiljö som främjar granulation och epitelisering. Förbandet är mjukt och formbart, har en bra skyddande effekt och kan avlägsnas nästan smärtfritt. Finns även med vidhäftande film.

HydroTac®

79911
Tack vare en lätt självhäftande effekt har HydroTac en lätt initial häftförmåga på huden. Lämpliga produkter, t.ex. hypoallergen kirurgtejp eller fixeringsförband, bör användas för att hålla förbandet på plats under lägre perioder.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation Ø 6 cm
Artikelnummer
6858489
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500737463
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500836265
Produktinformation Ø 6 cm
Artikelnummer
6858499
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500737494
Innehåll
1 kartong med 4 askar
EAN
4049500836272
Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
6858313
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500737005
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500836197
Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
6858323
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500737036
Innehåll
1 kartong med 4 askar
EAN
4049500836203
Produktinformation 10 x 20 cm
Artikelnummer
6858333
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500737067
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500836210
Produktinformation 15 x 15 cm
Artikelnummer
6858393
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500737241
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500836227
Produktinformation 15 x 20 cm
Artikelnummer
6858433
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500737364
Innehåll
1 kartong med 4 askar
EAN
4049500836241
Produktinformation 20 x 20 cm
Artikelnummer
6858443
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500737395
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500836258
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
Ø 6 cm
Artikelnummer 6858489
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500737463 4049500836265
Ø 6 cm
Artikelnummer 6858499
1 ask med 10 st 1 kartong med 4 askar 4049500737494 4049500836272
10 x 10 cm
Artikelnummer 6858313
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500737005 4049500836197
10 x 10 cm
Artikelnummer 6858323
1 ask med 10 st 1 kartong med 4 askar 4049500737036 4049500836203
10 x 20 cm
Artikelnummer 6858333
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500737067 4049500836210
15 x 15 cm
Artikelnummer 6858393
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500737241 4049500836227
15 x 20 cm
Artikelnummer 6858433
1 ask med 10 st 1 kartong med 4 askar 4049500737364 4049500836241
20 x 20 cm
Artikelnummer 6858443
1 ask med 3 st 1 kartong med 6 askar 4049500737395 4049500836258

HydroTac® comfort

69750
HydroTac comfort har en häftkant av hypoallergenpolyakrylat som håller förbandet säkert på plats.

Absorptionsdynans mått i cm inom parentes.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 8 x 8 cm (3,5 x 3,5 cm)
Artikelnummer
6858103
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500736374
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500736398
Produktinformation 12,5 x 12,5 cm (7,5 x 7,5)
Artikelnummer
6858148
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500736497
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500736510
Produktinformation 12,5 x 12,5 cm (7,5 x 7,5)
Artikelnummer
6858153
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500736527
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500736541
Produktinformation 15 x 15 cm (10 x 10)
Artikelnummer
6858173
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500736589
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500736602
Produktinformation 15 x 20 cm (9 x 14)
Artikelnummer
6858213
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500736701
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500736725
Produktinformation 20 x 20 cm (14 x 14)
Artikelnummer
6858223
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500736732
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500736756
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
8 x 8 cm (3,5 x 3,5 cm)
Artikelnummer 6858103
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500736374 4049500736398
12,5 x 12,5 cm (7,5 x 7,5)
Artikelnummer 6858148
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500736497 4049500736510
12,5 x 12,5 cm (7,5 x 7,5)
Artikelnummer 6858153
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500736527 4049500736541
15 x 15 cm (10 x 10)
Artikelnummer 6858173
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500736589 4049500736602
15 x 20 cm (9 x 14)
Artikelnummer 6858213
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500736701 4049500736725
20 x 20 cm (14 x 14)
Artikelnummer 6858223
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500736732 4049500736756

HydroTac® sacral

82137
Den specifika formen är lämplig för behandling av sakralområdet. Hypoallergen häftkant gör att förbandet sitter säkert. Inre mått i cm inom parentes.

Absorptionsdynans mått i cm inom parentes.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 18 x 18 cm
Artikelnummer
6858268
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500736855
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500736879
Produktinformation 18 x 18 cm (13 x 10,6)
Artikelnummer
6858273
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500736886
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500736909
Produktinformation 22 x 22 cm (16 x 13,6)
Artikelnummer
6858283
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500736916
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500736930
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
18 x 18 cm
Artikelnummer 6858268
1 ask med 3 st 1 kartong med 6 askar 4049500736855 4049500736879
18 x 18 cm (13 x 10,6)
Artikelnummer 6858273
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500736886 4049500736909
22 x 22 cm (16 x 13,6)
Artikelnummer 6858283
1 ask med 3 st 1 kartong med 6 askar 4049500736916 4049500736930

HydroTac® concave

82215
Den specifika formen är lämplig för behandling av häl, knä och armbåge

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 18 x 18,5 cm
Artikelnummer
6858253
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500736824
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500736848
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
18 x 18,5 cm
Artikelnummer 6858253
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500736824 4049500736848

Användning

64182
Används för behandling av lätt till måttligt vätskande sår under granulations- och epiteliseringsfasen, t.ex. vid bensår, diabetesfotsår, trycksår och brännskador (upp till grad 2a) samt på tagställen efter adekvat blödningskontroll.

Dokument

IFU_100269596.pdf

HydroTac (comfort, concave, sacral, border multisite) IFU

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa, IIb, III

IFU_100302607.pdf

HydroTac concave 18 x 18,5cm P3 IFU

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

Notice

Please note that the products available in this online catalogue is in Swedish language but you can download folders in the section multimedia on the respective product within the catalog.

For more information you can contact us directly.