Sårbehandling

När det gäller människors välbefinnande behövs lösningar. HARTMANN har en mer än 100-årig tradition när det gäller sårbehandlingsprodukter och dess implementering i den dagliga medicinska rutinen. De senaste 10 åren har forskningen öppnat många nya perspektiv för sårbehandling. De moderna sårförbanden kan användas på ett helt annat sätt än de traditionella förbanden när det gäller omläggning av sår och absorption av sårsekret. Med moderna produkter kan terapeutiska effekter uppnås utifrån olika verkningssätt. De deltar aktivt i sårläkningen och stödjer den naturliga fysiologiska processen. Dess terapeutiska egenskaper, speciellt när det gäller behandling av svårläkta sår, är mycket viktiga.

Notice

Please note that the products available in this online catalogue is in Swedish language but you can download folders in the section multimedia on the respective product within the catalog.

For more information you can contact us directly.