Compression and Support Therapy

24681
Terapeutiska bindor har ett brett användningsområde: Fixeringsbindor används för traditionell behandling av frakturer och för fixering av kroppsdelar. Kompressionsbindor är den grundläggande behandlingen av kronisk venös insufficiens och venösa bensår.

Please note that the products available in this online catalogue is in Swedish language but you can download folders in the section multimedia on the respective product within the catalog.

For more information you can contact us directly.