Medicomp®

Komprese od netkanog materijala
  • Proizvodi
  • Prijava
  • Multimedia

Proizvodi

118829
Medicomp® komprese od netkanog materijala sa strukturom sličnoj gazi izrađene su od 70% viskoznih i 30% poliesterskih vlakana, bez dodatka vezivnih sredstava i optičkih bjelila

Medicomp®

54467
Uz Medicomp® četveroslojne komprese, na raspolaganju su i šesteroslojne Medicomp® extra i Medicomp® drain komprese

Parno pakiranje, 4 slojne, sterilne

Informacije o proizvodu 7,5x7,5 cm
Šifra
4110493
Sadržaj
1 pakiranje of 100x2 pieces
EAN
4049500265188
Sadržaj
1 pakiranje of 24 pakiranja
EAN
4049500658492
Informacije o proizvodu 10x10 cm
Šifra
4110502
Sadržaj
1 pakiranje of 100x2 pieces
EAN
4049500265195
Sadržaj
1 pakiranje of 12 pakiranja
EAN
4049500153553
Informacije o proizvodu 10x10 cm
Šifra
4110640
Sadržaj
1 pakiranje of 25x2 pcs
EAN
4049500658850
Sadržaj
1 pakiranje of 40 pakiranja
EAN
4049500658874
Informacije o proizvodu 7,5x7,5 cm
Šifra
4110720
Sadržaj
1 pakiranje of 25x2 pieces
EAN
4049500658829
Sadržaj
1 pakiranje of 40 pakiranja
EAN
4049500658843
Informacije o proizvodu 5x5 cm
Šifra
4110740
Sadržaj
1 pakiranje of 25x2 pieces
EAN
4049500658881
Sadržaj
1 pakiranje of 50 pakiranja
EAN
4049500658904
Informacije o proizvodu 5x5 cm
Šifra
4115318
Sadržaj
1 paket of 75x5 pieces
EAN
4049500980296
Sadržaj
1 pakiranje of 6 paketa
EAN
4049500991827
Informacije o proizvodu 10x10 cm
Šifra
4115354
Sadržaj
1 paket of 50x5 pieces
EAN
4049500978163
Sadržaj
1 pakiranje of 5 paketa
EAN
4049500979528
Informacije o proizvodu 5x5 cm
Šifra
4217216
Sadržaj
1 paket of 25x2 pieces
EAN
4049500306270
Sadržaj
1 pakiranje of 24 paketa
EAN
4049500913690
Informacije o proizvodu 10x20cm
Šifra
4217271
Sadržaj
1 paket of 25x2 pieces
EAN
4049500306300
Sadržaj
1 pakiranje of 8 paketa
EAN
4049500913720

4 slojne, nesterilne

Informacije o proizvodu 10x20 cm
Šifra
4218271
Sadržaj
1 pakiranje of 100 pieces
EAN
4049500306362
Sadržaj
1 pakiranje of 6 pakiranja
EAN
4049500913782
Informacije o proizvodu 7.5x7.5 cm
Šifra
4218237
Sadržaj
1 pakiranje of 100 pcs
EAN
4049500306348
Sadržaj
1 pakiranje of 12 pakiranja
EAN
4049500913768
Informacije o proizvodu 10x10 cm
Šifra
4218252
Sadržaj
1 pakiranje of 100 pieces
EAN
4049500306355
Sadržaj
1 pakiranje of 12 pakiranja
EAN
4049500913775
Informacije o proizvodu Šifra Sadržaj EAN
Parno pakiranje, 4 slojne, sterilne
7,5x7,5 cm
Šifra 4110493
1 pakiranje of 100x2 pieces 1 pakiranje of 24 pakiranja 4049500265188 4049500658492
10x10 cm
Šifra 4110502
1 pakiranje of 100x2 pieces 1 pakiranje of 12 pakiranja 4049500265195 4049500153553
10x10 cm
Šifra 4110640
1 pakiranje of 25x2 pcs 1 pakiranje of 40 pakiranja 4049500658850 4049500658874
7,5x7,5 cm
Šifra 4110720
1 pakiranje of 25x2 pieces 1 pakiranje of 40 pakiranja 4049500658829 4049500658843
5x5 cm
Šifra 4110740
1 pakiranje of 25x2 pieces 1 pakiranje of 50 pakiranja 4049500658881 4049500658904
5x5 cm
Šifra 4115318
1 paket of 75x5 pieces 1 pakiranje of 6 paketa 4049500980296 4049500991827
10x10 cm
Šifra 4115354
1 paket of 50x5 pieces 1 pakiranje of 5 paketa 4049500978163 4049500979528
5x5 cm
Šifra 4217216
1 paket of 25x2 pieces 1 pakiranje of 24 paketa 4049500306270 4049500913690
10x20cm
Šifra 4217271
1 paket of 25x2 pieces 1 pakiranje of 8 paketa 4049500306300 4049500913720
4 slojne, nesterilne
10x20 cm
Šifra 4218271
1 pakiranje of 100 pieces 1 pakiranje of 6 pakiranja 4049500306362 4049500913782
7.5x7.5 cm
Šifra 4218237
1 pakiranje of 100 pcs 1 pakiranje of 12 pakiranja 4049500306348 4049500913768
10x10 cm
Šifra 4218252
1 pakiranje of 100 pieces 1 pakiranje of 12 pakiranja 4049500306355 4049500913775

Medicomp® extra

Dva dodatna sloja za veću moć upijanja

Parno pakiranje, 6 slojne, sterilne

Informacije o proizvodu 10x20 cm
Šifra
4110791
Sadržaj
1 pakiranje of 25x2 pcs
EAN
4049500659031
Sadržaj
1 pakiranje of 9 pakiranja
EAN
4049500659055
Informacije o proizvodu 5x5 cm
Šifra
4217314
Sadržaj
1 paket of 25x2 pieces
EAN
4049500306317
Sadržaj
1 pakiranje of 24 paketa
EAN
4049500913737
Informacije o proizvodu 10x20 cm
Šifra
4217372
Sadržaj
1 paket of 25x2 pieces
EAN
4049500306423
Sadržaj
1 pakiranje of 6 paketa
EAN
4049500979887
Informacije o proizvodu 5x5 cm
Šifra
4110780
Sadržaj
1 pakiranje of 25x2 pcs
EAN
4049500659000
Sadržaj
1 pakiranje of 30 pakiranja
EAN
4049500659024
Informacije o proizvodu 7.5x7.5 cm
Šifra
4110760
Sadržaj
1 pakiranje of 25x2 pcs
EAN
4049500658942
Sadržaj
1 pakiranje of 30 pakiranja
EAN
4049500658966
Informacije o proizvodu 10x10 cm
Šifra
4110770
Sadržaj
1 pakiranje of 25x2 pcs
EAN
4049500658973
Sadržaj
1 pakiranje of 24 pakiranja
EAN
4049500658997

Parno pakiranje, 6 slojne, nesterilne

Informacije o proizvodu 7,5x7,5 cm
Šifra
4218334
Sadržaj
1 pakiranje of 100 pieces
EAN
4049500306386
Sadržaj
1 pakiranje of 12 pakiranja
EAN
4049500913805
Informacije o proizvodu 5x5 cm
Šifra
4218314
Sadržaj
1 pakiranje of 100 pcs
EAN
4049500306379
Sadržaj
1 pakiranje of 24 pakiranja
EAN
4049500913799
Informacije o proizvodu 10x10 cm
Šifra
4218352
Sadržaj
1 pakiranje of 100 pcs
EAN
4049500306393
Sadržaj
1 pakiranje of 12 pakiranja
EAN
4049500913812
Informacije o proizvodu 10x20 cm
Šifra
4218378
Sadržaj
1 pakiranje of 100 pcs
EAN
4049500306409
Sadržaj
1 pakiranje of 6 pakiranja
EAN
4049500913829
Informacije o proizvodu Šifra Sadržaj EAN
Parno pakiranje, 6 slojne, sterilne
10x20 cm
Šifra 4110791
1 pakiranje of 25x2 pcs 1 pakiranje of 9 pakiranja 4049500659031 4049500659055
5x5 cm
Šifra 4217314
1 paket of 25x2 pieces 1 pakiranje of 24 paketa 4049500306317 4049500913737
10x20 cm
Šifra 4217372
1 paket of 25x2 pieces 1 pakiranje of 6 paketa 4049500306423 4049500979887
5x5 cm
Šifra 4110780
1 pakiranje of 25x2 pcs 1 pakiranje of 30 pakiranja 4049500659000 4049500659024
7.5x7.5 cm
Šifra 4110760
1 pakiranje of 25x2 pcs 1 pakiranje of 30 pakiranja 4049500658942 4049500658966
10x10 cm
Šifra 4110770
1 pakiranje of 25x2 pcs 1 pakiranje of 24 pakiranja 4049500658973 4049500658997
Parno pakiranje, 6 slojne, nesterilne
7,5x7,5 cm
Šifra 4218334
1 pakiranje of 100 pieces 1 pakiranje of 12 pakiranja 4049500306386 4049500913805
5x5 cm
Šifra 4218314
1 pakiranje of 100 pcs 1 pakiranje of 24 pakiranja 4049500306379 4049500913799
10x10 cm
Šifra 4218352
1 pakiranje of 100 pcs 1 pakiranje of 12 pakiranja 4049500306393 4049500913812
10x20 cm
Šifra 4218378
1 pakiranje of 100 pcs 1 pakiranje of 6 pakiranja 4049500306409 4049500913829

Prijava

54079
Za opće zbrinjavanje rana, kao i klasične komprese. U kućnoj i bolničkoj skrbi