Pagasling®

Upletena spužva od gaze s visokom moći upijanja
  • Proizvodi
  • Prijava
  • Dokumenti
  • Multimedia

Proizvodi

148289_Pagasling_No.3_P5x20_packshot
Upletena spužva od gaze izrađena od pamuka po EN 14079 standardima; 20 nitna, sastoji se od jednog komada gaze; visoka moć upijanja

Pagasling®

148336_Pagasling_size4_P4x250_packshot

Informacije o proizvodu
Šifra
4812842
Sadržaj
1 paket
EAN
4052199235769
Sadržaj
1 pakiranje of 8 paketa
EAN
4052199235776

Non-sterile

Informacije o proizvodu Size 4, egg size
Šifra
4812993
Sadržaj
1 paket of 2x500 pcs.
EAN
4052199512792
Sadržaj
1 pakiranje of 1 paket
EAN
4052199512792

Nesterilni

Informacije o proizvodu Br. 1, veličina lješnjaka
Šifra
4812929
Sadržaj
1 paket of 1000 pcs
EAN
4049500302463
Sadržaj
1 pakiranje of 6 paketa
EAN
4049500965637
Informacije o proizvodu Br. 2, veličina oraha
Šifra
4812938
Sadržaj
1 paket of 1000 pcs
EAN
4049500302470
Sadržaj
1 pakiranje of 6 paketa
EAN
4049500965644
Informacije o proizvodu Br. 3, veličina šljive
Šifra
4812947
Sadržaj
1 paket of 2x500 pcs
EAN
4049500302487
Sadržaj
1 pakiranje of 1 paket
EAN
4049500499675
Informacije o proizvodu Br. 4, veličina jajeta
Šifra
4812992
Sadržaj
1 paket of 4x250 pcs
EAN
4049500302500
Sadržaj
1 pakiranje of 1 paket
EAN
4049500499682

Nesterilan

Informacije o proizvodu Veličina 5, extra large
Šifra
4001314
Sadržaj
1 paket of 4x250 pcs
EAN
4049500301800
Sadržaj
1 pakiranje of 1 paket
EAN
4049500499668
Informacije o proizvodu Šifra Sadržaj EAN
Šifra 4812842
1 paket 1 pakiranje of 8 paketa 4052199235769 4052199235776
Non-sterile
Size 4, egg size
Šifra 4812993
1 paket of 2x500 pcs. 1 pakiranje of 1 paket 4052199512792 4052199512792
Nesterilni
Br. 1, veličina lješnjaka
Šifra 4812929
1 paket of 1000 pcs 1 pakiranje of 6 paketa 4049500302463 4049500965637
Br. 2, veličina oraha
Šifra 4812938
1 paket of 1000 pcs 1 pakiranje of 6 paketa 4049500302470 4049500965644
Br. 3, veličina šljive
Šifra 4812947
1 paket of 2x500 pcs 1 pakiranje of 1 paket 4049500302487 4049500499675
Br. 4, veličina jajeta
Šifra 4812992
1 paket of 4x250 pcs 1 pakiranje of 1 paket 4049500302500 4049500499682
Nesterilan
Veličina 5, extra large
Šifra 4001314
1 paket of 4x250 pcs 1 pakiranje of 1 paket 4049500301800 4049500499668

Prijava

148308_Pagasling_No.3_P5x20_application
Za čišćenje i dezinfekciju rana, prikladno i za velike rane

Dokumenti

ECDOC_100269070.pdf

DoC_Class IIa_Laboratoires PAUL HARTMANN

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa; IIb; III

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa; IIb; III

ECDOC_100005963.pdf

ECDoCS_Kingstar_Medical_Xianning_Class I

Multimedia