Medicomp®

Komprese od netkanog materijala
  • Proizvodi
  • Prijava
  • Dokumenti
  • Multimedia

Proizvodi

Medicomp® komprese od netkanog materijala sa strukturom sličnoj gazi izrađene su od 70% viskoznih i 30% poliesterskih vlakana, bez dodatka vezivnih sredstava i optičkih bjelila

Medicomp®

54467
Uz Medicomp® četveroslojne komprese, na raspolaganju su i šesteroslojne Medicomp® extra i Medicomp® drain komprese

Informacije o proizvodu
Šifra
4217253
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4049500306294
Sadržaj
1 pakiranje of 8 pakiranja
EAN
4049500225823

4 slojne, nesterilne

Informacije o proizvodu
Šifra
4218271
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4049500306362
Sadržaj
1 pakiranje of 6 pakiranja
EAN
4049500913782
Informacije o proizvodu
Šifra
4218252
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4049500306355
Sadržaj
1 pakiranje of 12 pakiranja
EAN
4049500913775
Informacije o proizvodu Šifra Sadržaj EAN
Šifra 4217253
1 pakiranje 1 pakiranje of 8 pakiranja 4049500306294 4049500225823
4 slojne, nesterilne
Šifra 4218271
1 pakiranje 1 pakiranje of 6 pakiranja 4049500306362 4049500913782
Šifra 4218252
1 pakiranje 1 pakiranje of 12 pakiranja 4049500306355 4049500913775

Medicomp® extra

54465
Dva dodatna sloja za veću moć upijanja

Parno pakiranje, 6 slojne, sterilne

Informacije o proizvodu
Šifra
4110791
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4049500659031
Sadržaj
1 pakiranje of 9 pakiranja
EAN
4049500659055

Parno pakiranje, 6 slojne, nesterilne

Informacije o proizvodu
Šifra
4218334
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4049500306386
Sadržaj
1 pakiranje of 12 pakiranja
EAN
4049500913805
Informacije o proizvodu
Šifra
4218352
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4049500306393
Sadržaj
1 pakiranje of 12 pakiranja
EAN
4049500913812
Informacije o proizvodu Šifra Sadržaj EAN
Parno pakiranje, 6 slojne, sterilne
Šifra 4110791
1 pakiranje 1 pakiranje of 9 pakiranja 4049500659031 4049500659055
Parno pakiranje, 6 slojne, nesterilne
Šifra 4218334
1 pakiranje 1 pakiranje of 12 pakiranja 4049500306386 4049500913805
Šifra 4218352
1 pakiranje 1 pakiranje of 12 pakiranja 4049500306393 4049500913812

Prijava

Za opće zbrinjavanje rana, kao i klasične komprese. U kućnoj i bolničkoj skrbi

Dokumenti

https://cdn.hrt.cloud/document/TDSL_DE_100001137.pdf

JBPROCESS

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

Multimedia