Peha-haft® latexfree

Samoljepivi elastični zavoj
  • Proizvodi
  • Prijava
  • Dokumenti
  • Multimedia

Proizvodi

116895
Peha-haft® je samoljepivi, rastezljivi krep zavoj s dvostrukim učinkom prianjanja, kojeg omogućuje struktura tkanine i mikroimpregnacija lateksom. Lijepi se sam na sebe, ne lijepi se na kožu, kosu ili odjeću. Zavoj je prozračan i ugodan za kožu. Zbog kohezivnih svojstava omogućena je mala potrošnja, jer već nekoliko omotaja osigurava dobro i dugotrajno pričvršćivanje zavoja. 43 % viskoza 37 % pamuk 20 % poliamid

Peha-haft® latexfree

150307

Informacije o proizvodu
Šifra
9280020
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4052199573496
Sadržaj
1 pakiranje of 20 pakiranja
EAN
4052199574943
Informacije o proizvodu
Šifra
9280050
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4052199573489
Sadržaj
1 pakiranje of 20 pakiranja
EAN
4052199574912
Informacije o proizvodu
Šifra
9324382
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4049500749886
Sadržaj
1 pakiranje of 12 pakiranja
EAN
4052199280028
Informacije o proizvodu
Šifra
9324413
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4049500749923
Sadržaj
1 pakiranje of 140 pakiranja
EAN
4052199289212
Informacije o proizvodu
Šifra
9324426
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4049500749947
Sadržaj
1 pakiranje of 140 pakiranja
EAN
4052199289236
Informacije o proizvodu
Šifra
9324435
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4049500749961
Sadržaj
1 pakiranje of 140 pakiranja
EAN
4052199280189
Informacije o proizvodu
Šifra
9324445
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4049500749985
Sadržaj
1 pakiranje of 140 pakiranja
EAN
4052199280196
Informacije o proizvodu
Šifra
9324452
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4049500750004
Sadržaj
1 pakiranje of 140 pakiranja
EAN
4052199280165
Informacije o proizvodu
Šifra
9324472
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4049500750042
Sadržaj
1 pakiranje of 24 pakiranja
EAN
4052199280110
Informacije o proizvodu
Šifra
9324482
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4049500750066
Sadržaj
1 pakiranje of 24 pakiranja
EAN
4052199280127
Informacije o proizvodu
Šifra
9324492
Sadržaj
1 pakiranje
EAN
4049500750080
Sadržaj
1 pakiranje of 24 pakiranja
EAN
4052199280134
Informacije o proizvodu Šifra Sadržaj EAN
Šifra 9280020
1 pakiranje 1 pakiranje of 20 pakiranja 4052199573496 4052199574943
Šifra 9280050
1 pakiranje 1 pakiranje of 20 pakiranja 4052199573489 4052199574912
Šifra 9324382
1 pakiranje 1 pakiranje of 12 pakiranja 4049500749886 4052199280028
Šifra 9324413
1 pakiranje 1 pakiranje of 140 pakiranja 4049500749923 4052199289212
Šifra 9324426
1 pakiranje 1 pakiranje of 140 pakiranja 4049500749947 4052199289236
Šifra 9324435
1 pakiranje 1 pakiranje of 140 pakiranja 4049500749961 4052199280189
Šifra 9324445
1 pakiranje 1 pakiranje of 140 pakiranja 4049500749985 4052199280196
Šifra 9324452
1 pakiranje 1 pakiranje of 140 pakiranja 4049500750004 4052199280165
Šifra 9324472
1 pakiranje 1 pakiranje of 24 pakiranja 4049500750042 4052199280110
Šifra 9324482
1 pakiranje 1 pakiranje of 24 pakiranja 4049500750066 4052199280127
Šifra 9324492
1 pakiranje 1 pakiranje of 24 pakiranja 4049500750080 4052199280134

Prijava

82747
Za pričvršćivanje obloga i zavoja na rane; za pričvršćivanje ortopedskih materijala; kao pomoć za sigurno pričvršćivanje kanila; posebno je primjeren kao zavoj za pričvršćivanje na zglobovima ili zaobljenim dijelovima tijela

Dokumenti

IFU_100368034.pdf

IFU_Peha-Haft (1229) and Peha-Haft Color (1275)

IFU_100361073.pdf

IFU_Peha-Haft (1229) and Peha-Haft Color (1275)

Multimedia