• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

127477

127491

ridgid blisters, packed in a carton (P28)

Πληροφορίες προϊόντων -
Κωδικός προϊόντος
4701769
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 drape 50 x 50 cm adhesive aperture 10 x 5 cm, impervious 1 needleholder 12 cm 1 scissors sharp / sharp 11,6 cm 1 toothed Adson forceps 12 cm 5 nonwoven swabs 7,5 x 7,5 cm
Κωδικός EAN
4052366774329
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 28 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052366774305
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
ridgid blisters, packed in a carton (P28)
-
Κωδικός προϊόντος 4701769
1 Συσκευασία είναι 1 drape 50 x 50 cm adhesive aperture 10 x 5 cm, impervious 1 needleholder 12 cm 1 scissors sharp / sharp 11,6 cm 1 toothed Adson forceps 12 cm 5 nonwoven swabs 7,5 x 7,5 cm 1 Κουτί είναι 28 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά 4052366774329 4052366774305

MediSet® Suture set 470621 INT

127490
Suture set with dressing forceps.

Blister:
- Can be used as a tray
- Small alveola to collect liquids
1 drape 50 x 50 cm adhesive aperture 10 x 5 cm, impervious
1 needleholder 12 cm
1 scissors sharp / sharp 11,6 cm
1 dressing forceps 12 cm
5 nonwoven swabs 7,5 x 7,5 cm

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4706218
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1x 922895 Fenestrated Drape adh 50 cm 50 cm 10 cm 5 cm central aperture adh Eco 1x 345613 Needle Holder 12 cm Mayo Hegar with adjustment matt finished 1x 383631 Scissors sharp/sharp metal with protective cap 11,6 cm straight straight pointed/pointed mirror finished 1x 345242 Forceps anatomic straight 14,0 cm Standard rough matt finished 5x 199102 Medicomp 7,5 cm 7,5 cm 4 ply 30 g/m²
Κωδικός EAN
4052366830018
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 72 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052366829999
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 4706218
1 Συσκευασία είναι 1x 922895 Fenestrated Drape adh 50 cm 50 cm 10 cm 5 cm central aperture adh Eco 1x 345613 Needle Holder 12 cm Mayo Hegar with adjustment matt finished 1x 383631 Scissors sharp/sharp metal with protective cap 11,6 cm straight straight pointed/pointed mirror finished 1x 345242 Forceps anatomic straight 14,0 cm Standard rough matt finished 5x 199102 Medicomp 7,5 cm 7,5 cm 4 ply 30 g/m² 1 Κουτί είναι 72 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4052366830018 4052366829999

Χρήσεις

137016

Αρχεία

ECDOC_100269070.pdf

DoC_Class IIa_Laboratoires PAUL HARTMANN

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100432080.pdf

DoC_MDR_System_and_Procedure_Pack

Πολυμέσα