• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

127437

127437

108 single packed 60 ml cups per carton

Πληροφορίες προϊόντων .
Κωδικός προϊόντος
4701589
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι single packed 60 ml cup in soft blister
Κωδικός EAN
4052199111216
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 108 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199111223
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199111230
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
108 single packed 60 ml cups per carton
.
Κωδικός προϊόντος 4701589
1 Συσκευασία είναι single packed 60 ml cup in soft blister 1 Κουτί είναι 108 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4052199111216 4052199111223 4052199111230

MediSet® Cup 120ml 470185 INT

127437
Natural graduated measuring cup.
Single packed sterile cup - 120 ml - polypropylene transparent.
Used to collect any type of liquid intended for treatment (can also be used for solid medication or medical instruments).

108 single packed 120 ml cups per carton

Πληροφορίες προϊόντων .
Κωδικός προϊόντος
4701858
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι single packed 120 ml cup in soft blister
Κωδικός EAN
4052199111889
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 108 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199111896
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199111902
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
108 single packed 120 ml cups per carton
.
Κωδικός προϊόντος 4701858
1 Συσκευασία είναι single packed 120 ml cup in soft blister 1 Κουτί είναι 108 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4052199111889 4052199111896 4052199111902

MediSet® Cup 150ml 470157 INT

127437
Natural graduated measuring cup.
Single packed sterile cup - 150 ml - polypropylene transparent.
Used to collect any type of liquid intended for treatment (can also be used for solid medication or medical instruments).

72 single packed 150 ml cups per carton

Πληροφορίες προϊόντων .
Κωδικός προϊόντος
4701576
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι single packed 150 ml cup in soft blister
Κωδικός EAN
4052199111186
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 72 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199111193
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199111209
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
72 single packed 150 ml cups per carton
.
Κωδικός προϊόντος 4701576
1 Συσκευασία είναι single packed 150 ml cup in soft blister 1 Κουτί είναι 72 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4052199111186 4052199111193 4052199111209

MediSet® Cup 250ml 470226 INT

127437
Natural graduated measuring cup.
Single packed sterile cup - 250 ml - polypropylene transparent.
Used to collect any type of liquid intended for treatment (can also be used for solid medication or medical instruments).

48 single packed 250 ml cups per carton

Πληροφορίες προϊόντων .
Κωδικός προϊόντος
4702262
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι single packed 250 ml cup in soft blister
Κωδικός EAN
4052199111438
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 48 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199111445
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199111452
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
48 single packed 250 ml cups per carton
.
Κωδικός προϊόντος 4702262
1 Συσκευασία είναι single packed 250 ml cup in soft blister 1 Κουτί είναι 48 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4052199111438 4052199111445 4052199111452

MediSet® Tray 1250ml 478005 INT

127428
Single packed sterile tray - 1250 ml - 265 x 162 x 45 mm - polypropylene - white.
To collect liquids or medical instruments before or after use.

35 single packed 1250 ml trays per carton

Πληροφορίες προϊόντων .
Κωδικός προϊόντος
4780053
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι single packed 1250 ml tray in soft blister
Κωδικός EAN
4052199111919
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 35 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199111926
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 15 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199111933
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
35 single packed 1250 ml trays per carton
.
Κωδικός προϊόντος 4780053
1 Συσκευασία είναι single packed 1250 ml tray in soft blister 1 Κουτί είναι 35 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 15 Κουτιά 4052199111919 4052199111926 4052199111933

Χρήσεις

127437

Πολυμέσα