• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα


MediSet® Stylet plastic 478337 dispenser INT

127455
Single packed sterile stylet - polyamide reinforced with fiberglass - blue - 14 cm.
To open the edges of a wound, to measure the depth of a wound or to place a ribbon.
Dispenser box:
- better distribution on the ward
- storage optimization on trolleys
- easy identification of the instruments thanks to pictograms on the box

P10 per dispenser box

Πληροφορίες προϊόντων .
Κωδικός προϊόντος
4783374
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​Single packed sterile stylet - polyamide reinforced with fiberglass - blue - 14 cm.
Κωδικός EAN
4052199111674
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 60 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199111698
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 208 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199111704
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
P10 per dispenser box
.
Κωδικός προϊόντος 4783374
1 Συσκευασία είναι ​Single packed sterile stylet - polyamide reinforced with fiberglass - blue - 14 cm. 1 Κουτί είναι 60 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 208 Κουτιά 4052199111674 4052199111698 4052199111704

MediSet® Dermatologie curette 478112 dispense INT

127446
Single packed sterile curette sheathed - diameter 7 mm - 16 cm
Handle and scrapper: polyamide reinforced with fiberglass - blade with protective cap.
To debride mechanically fibrin, necrotic skin on wounds. Could be used alone or in addition to autolytic debridement dressings.
Dispenser box:
- better distribution on the ward
- storage optimization on trolleys
- easy identification of the instruments thanks to pictograms on the box

10 single packed curettes per dispenser box

Πληροφορίες προϊόντων .               
Κωδικός προϊόντος
4781128
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι single packed sterile dermatological curette in soft blister
Κωδικός EAN
4052199111636
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 60 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199111650
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 208 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199111667
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
10 single packed curettes per dispenser box
.               
Κωδικός προϊόντος 4781128
1 Συσκευασία είναι single packed sterile dermatological curette in soft blister 1 Κουτί είναι 60 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 208 Κουτιά 4052199111636 4052199111650 4052199111667

MediSet® Stylet metal 478236 INT

127457
Single packed sterile stylet - stainless steel - 14 cm.
To open the edges of a wound, to measure the depth of a wound or to place a ribbon.

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4782364
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Stylet - metal 14 cm mirror finished
Κωδικός EAN
4052199600000
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 2 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199600017
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 105 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199600024
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 4782364
1 Συσκευασία είναι 1 Stylet - metal 14 cm mirror finished 1 Κουτί είναι 2 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 105 Κουτιά 4052199600000 4052199600017 4052199600024

MediSet® Stick cotton 479165 INT

127456

P2/100 per carton

Πληροφορίες προϊόντων .
Κωδικός προϊόντος
4791651
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι single packed sterile soft blister with 2 sticks cotton size M per blister.
Κωδικός EAN
4052199112176
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 100 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199112183
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 182 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199112190
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
P2/100 per carton
.
Κωδικός προϊόντος 4791651
1 Συσκευασία είναι single packed sterile soft blister with 2 sticks cotton size M per blister. 1 Κουτί είναι 100 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 182 Κουτιά 4052199112176 4052199112183 4052199112190

Peha® Cotton Buds

88594

αποστειρωμένες, σε συσκευασία 2 τεμαχίων, από πολυπροπυλένιο, ∅ 4 mm, με μεγάλη βαμβακοφόρο κεφαλή

Πληροφορίες προϊόντων 15 cm
Κωδικός προϊόντος
9679501
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 100 x 2 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500304917
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500911900
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 182 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500334754
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
αποστειρωμένες, σε συσκευασία 2 τεμαχίων, από πολυπροπυλένιο, ∅ 4 mm, με μεγάλη βαμβακοφόρο κεφαλή
15 cm
Κωδικός προϊόντος 9679501
1 Συσκευασία είναι 100 x 2 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 1 Συσκευασία 1 Παλέτα είναι 182 Κουτιά 4049500304917 4049500911900 4049500334754

116899

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
7120562
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Forceps anatomic atraumatic straight 12,5 cm fine/rough green
Κωδικός EAN
4049500105958
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 100 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500105965
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 110 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500105972
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 7120562
1 Συσκευασία είναι 1 Forceps anatomic atraumatic straight 12,5 cm fine/rough green 1 Κουτί είναι 100 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 110 Κουτιά 4049500105958 4049500105965 4049500105972

127425

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
7061465
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι single packed sterile staple remover in hard blister 10 cm, metal
Κωδικός EAN
4052366825182
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 54 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052366825168
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 7061465
1 Συσκευασία είναι single packed sterile staple remover in hard blister 10 cm, metal 1 Κουτί είναι 54 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά 4052366825182 4052366825168

Χρήσεις


Αρχεία

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa, IIb, III

Πολυμέσα