Απορροφητικά επιθέματα

2 Σειρές προϊόντων (2 Προϊόντα)
-

Με ιδιαίτερα υψηλή απορροφητική ικανότητα

Ειδικά σχήματα