• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

81498

151272

Woundplaster 6cm x 1m in folding box

Πληροφορίες προϊόντων 6cm x 1m
Κωδικός προϊόντος
5302510
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 6cm x 1m (1x)
Κωδικός EAN
4052199572857
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 160 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199572864
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199572871
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Woundplaster 6cm x 1m in folding box
6cm x 1m
Κωδικός προϊόντος 5302510
1 Συσκευασία είναι 6cm x 1m (1x) 1 Κουτί είναι 160 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4052199572857 4052199572864 4052199572871

81505

20 plaster strips in 3 different sizes, in folding box

Πληροφορίες προϊόντων (8x) 25x72 mm, (6x) 30x40 mm, (6x) 40x60 mm
Κωδικός προϊόντος
5305500
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 20 plaster strips in 3 sizes
Κωδικός EAN
4052199572826
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 200 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199572833
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199572840
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
20 plaster strips in 3 different sizes, in folding box
(8x) 25x72 mm, (6x) 30x40 mm, (6x) 40x60 mm
Κωδικός προϊόντος 5305500
1 Συσκευασία είναι 20 plaster strips in 3 sizes 1 Κουτί είναι 200 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4052199572826 4052199572833 4052199572840

83797

20 strips in 2 different sizes in folding box

Πληροφορίες προϊόντων (10x) 19x72 mm, (10x) 16x57 mm
Κωδικός προϊόντος
5306500
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 20 strips in 2 different sizes
Κωδικός EAN
4052199572888
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 200 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199572895
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199572901
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
20 strips in 2 different sizes in folding box
(10x) 19x72 mm, (10x) 16x57 mm
Κωδικός προϊόντος 5306500
1 Συσκευασία είναι 20 strips in 2 different sizes 1 Κουτί είναι 200 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4052199572888 4052199572895 4052199572901

Cosmos ultra sensitive

151271

8 stripes in 2 different sizes in folding box

Πληροφορίες προϊόντων (6x) 25x72mm, (2x) 40x60mm
Κωδικός προϊόντος
5303520
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 8 stripes in 2 different sizes
Κωδικός EAN
4052199572918
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 200 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199572925
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199572932
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
8 stripes in 2 different sizes in folding box
(6x) 25x72mm, (2x) 40x60mm
Κωδικός προϊόντος 5303520
1 Συσκευασία είναι 8 stripes in 2 different sizes 1 Κουτί είναι 200 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4052199572918 4052199572925 4052199572932

Χρήσεις

19013

Αρχεία

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I

ECDOC_100430111.pdf

DoC_MDR_Cosmos Universal