Ειδικά χειρουργικά πεδία

48974

Foliodrape® Χειρουργικά πεδία αρθροσκόπησης

Με οπή στην ελαστική, στεγανή περιχειρίδα, ασκό συλλογής υγρών, ελαστικό σωλήνα εκροής και ενσωματωμένο κλείσιμο Velcro. Αδιαπέρατα στην υγρασία και στα μικρόβια, ανθεκτικά στο σχίσιμο, δεν αφήνουν χνούδι. Με εξαιρετικές ιδιότητες πτύχωσης.
Μάθετε περισσότερα
48969

Foliodrape® Χειρουργικά πεδία επισκληριδίου

Με ρομβοειδή οπή διαμέτρου 10x12 cm καθώς και κολλητικές ταινίες για στερέωση στη ράχη του ασθενή. Αδιαπέρατα στην υγρασία και στα μικρόβια, ανθεκτικά στο σχίσιμο, δεν αφήνουν χνούδι. Με εξαιρετικές ιδιότητες πτύχωσης.
Μάθετε περισσότερα
48977

Foliodrape® Χειρουργικά πεδία σπονδυλικής στήλης

Με κολλητική ζώνη περιμετρικά της οπής (διαμέτρου 9x22 cm) καθώς και ενσωματωμένη ταινία velcro και ενσωματωμένο κάλυμμα υποβραχιόνιου. Αδιαπέρατα στην υγρασία και στα μικρόβια, ανθεκτικά στο σχίσιμο, δεν αφήνουν χνούδι. Με εξαιρετικές ιδιότητες πτύχωσης.
Μάθετε περισσότερα
48972

Foliodrape® Χειρουργικά πεδία διαφράγματος

Με κολλητική ζώνη περιμετρικά της οπής (διαστάσεων 18 x 8 cm) καθώς και ενισχυμένη απορροφητική ζώνη, με ενσωματωμένη ταινία velcro για στερέωση των ελαστικών σωλήνων αναρρόφησης και των καλωδίων διαθερμίας. Αδιαπέρατα στην υγρασία και στα μικρόβια, ανθεκτικά στο σχίσιμο, δεν αφήνουν χνούδι. Με εξαιρετικές ιδιότητες πτύχωσης.
Μάθετε περισσότερα
48958

Foliodrape® Χειρουργικά πεδία αλληλοσυνδεόμενα

Ειδικό σύστημα χειρουργικών πεδίων αποτελούμενο από δύο αλληλοσυνδεόμενα πεδία με κολλητική ζώνη που προσαρμόζεται κατά περίπτωση. Αδιαπέρατα στην υγρασία και στα μικρόβια, ανθεκτικά στο σχίσιμο, δεν αφήνουν χνούδι. Με εξαιρετικές ιδιότητες πτύχωσης.
Μάθετε περισσότερα