Ιματισμός χειρουργείου

6 Σειρές προϊόντων (9 Προϊόντα)

Χειρουργικές ρόμπες

Ιματισμός μιας χρήσης

Προστατευτικές ρόμπες μιας χρήσης

Προστατευτικά γυαλιά

Χειρουργικές μάσκες

Μπλούζα ασθενών