Προϊόντα Χειρουργείου

103893
Μεγαλύτερη ασφάλεια στο χειρουργείο – αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκει η HARTMANN με τα προϊόντα της για χρήση στη χειρουργική αίθουσα. Ασφάλεια σε αυτήν την περίπτωση σημαίνει κατά κύριο λόγο πρόληψη της μετάδοσης μικροβίων μέσω της χρήσης κατάλληλων χειρουργικών πεδίων και ιματισμού, αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη επιδεσμικού υλικού. Τα απολυμαντικά χεριών, εργαλείων και επιφανειών συμβάλλουν επίσης στη διασφάλιση ενός πλήρως ασηπτικού και αντισηπτικού χειρουργικού περιβάλλοντος.

Χειρουργικά πεδία