Περιποίηση Ασθενών

24654
Για την εξειδικευμένη φροντίδα των ασθενών δεν απαιτούνται μόνο νοσηλευτικές γνώσεις και δεξιότητες αλλά και τα κατάλληλα βοηθήματα. Ως προς αυτό, η HARTMANN προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για την ιατρική φροντίδα των ασθενών, η οποία καθιστά την εργασία ευκολότερη και αποτελεσματικότερη. Η HARTMANN ξεφεύγει από τα όρια του απλού προμηθευτή προϊόντων, παρέχοντας εξειδικευμένες γνώσεις επί του τομέα. Επειδή υπάρχουν πολλές μέθοδοι νοσηλευτικής φροντίδας, αποδεδειγμένα αποτελεσματικές σε νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας, είναι σκόπιμο να γίνουν γνωστές και για την κατ’ οίκον φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων.