• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

153469


Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9007402
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500981750
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500222297
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500334167
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9007482
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500981798
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500222334
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 26 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500334204
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9007492
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500981804
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500222341
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500334211

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 7,5 x 7,5 cm
Κωδικός προϊόντος
9007422
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500981767
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500222303
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500334174
Πληροφορίες προϊόντων 10 x 10 cm
Κωδικός προϊόντος
9007442
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500981774
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500222310
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 9007402
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά 4049500981750 4049500222297 4049500334167
Κωδικός προϊόντος 9007482
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 26 Κουτιά 4049500981798 4049500222334 4049500334204
Κωδικός προϊόντος 9007492
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4049500981804 4049500222341 4049500334211
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
7,5 x 7,5 cm
Κωδικός προϊόντος 9007422
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά 4049500981767 4049500222303 4049500334174
10 x 10 cm
Κωδικός προϊόντος 9007442
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά 4049500981774 4049500222310

Hydrocoll® concave

153468
Για τη θεραπεία τραυμάτων στη φτέρνα και στον αγκώνα. Το ειδικό του σχήμα μετατρέπεται εύκολα σε θήκη που προσαρμόζεται στην πάσχουσα περιοχή του σώματος.

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 8 x 12 cm
Κωδικός προϊόντος
9007562
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500981828
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500222365
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
8 x 12 cm
Κωδικός προϊόντος 9007562
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά 4049500981828 4049500222365

Hydrocoll® sacral

153469
Eιδικά σχεδιασμένο για τη θεραπεία εξελκώσεων από κατάκλιση στην περιοχή του ιερού οστού.

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 12 x 18 cm
Κωδικός προϊόντος
9007552
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500981811
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500222358
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500334228
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
12 x 18 cm
Κωδικός προϊόντος 9007552
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500981811 4049500222358 4049500334228

153471

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 7,5 x 7,5 cm
Κωδικός προϊόντος
9007572
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500981835
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500222372
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500334242
Πληροφορίες προϊόντων 15 x 15 cm
Κωδικός προϊόντος
9007602
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500981866
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500222402
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500334266

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9007582
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500981842
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500222389
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά
Κωδικός EAN

Sterile, individually sealed

Πληροφορίες προϊόντων 10x10 cm
Κωδικός προϊόντος
9007593
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 pieces
Κωδικός EAN
4049500981859
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500222396
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 112 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500334259
Πληροφορίες προϊόντων 15x15 cm
Κωδικός προϊόντος
9009333
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 pieces
Κωδικός EAN
4049500222143
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500222150
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199500393
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
7,5 x 7,5 cm
Κωδικός προϊόντος 9007572
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά 4049500981835 4049500222372 4049500334242
15 x 15 cm
Κωδικός προϊόντος 9007602
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4049500981866 4049500222402 4049500334266
Κωδικός προϊόντος 9007582
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά 4049500981842 4049500222389
Sterile, individually sealed
10x10 cm
Κωδικός προϊόντος 9007593
1 Συσκευασία είναι 3 pieces 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 112 Κουτιά 4049500981859 4049500222396 4049500334259
15x15 cm
Κωδικός προϊόντος 9009333
1 Συσκευασία είναι 3 pieces 1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500222143 4049500222150 4052199500393

Χρήσεις

150617

Αρχεία

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100432079.pdf

DoC_MDR_Classes IIa_IIb