• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

103597

HydroTac®

79911
Χάρη στην αυτοκόλλητη μεμβράνη του διευκολύνεται ο χειρισμός του επιθέματος επιτρέποντας την πρόχειρη τοποθέτησή του πάνω στο δέρμα, ενώ για μόνιμη στερέωση απαιτείται η χρήση κατάλληλων προϊόντων όπως π.χ. υποαλλεργικών εμπλάστρων ή επιδέσμων στερέωσης.

Sterile, individually sealed

Πληροφορίες προϊόντων 10x10 cm
Κωδικός προϊόντος
6858313
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 pieces
Κωδικός EAN
4049500737005
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836197
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 121 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 10x10 cm
Κωδικός προϊόντος
6858323
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4049500737036
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836203
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 121 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 10x20 cm
Κωδικός προϊόντος
6858333
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 pieces
Κωδικός EAN
4049500737067
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836210
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 12.5x12.5 cm
Κωδικός προϊόντος
6858373
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4049500737180
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500737203
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 56 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 15x15 cm
Κωδικός προϊόντος
6858393
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 pieces
Κωδικός EAN
4049500737241
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836227
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 15x15 cm
Κωδικός προϊόντος
6858403
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4052199241449
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836234
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 10x20 cm
Κωδικός προϊόντος
6858413
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4052199250137
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199250144
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 20x20 cm
Κωδικός προϊόντος
6858423
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4052199250175
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199250182
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 15x20 cm
Κωδικός προϊόντος
6858433
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4049500737364
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836241
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 55 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 20x20 cm
Κωδικός προϊόντος
6858443
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 pieces
Κωδικός EAN
4049500737395
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836258
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Ø 6 cm
Κωδικός προϊόντος
6858483
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 pieces
Κωδικός EAN
4049500737463
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836265
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 209 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Ø 6cm
Κωδικός προϊόντος
6858493
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4049500737494
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836272
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 209 Κουτιά
Κωδικός EAN

​αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων ​10x10 εκ.
Κωδικός προϊόντος
6858319
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3τεμ.
Κωδικός EAN
4049500737005
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836197
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 121 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199252896
Πληροφορίες προϊόντων ​10x10 εκ.
Κωδικός προϊόντος
6858329
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​10τεμ.
Κωδικός EAN
4049500737036
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836203
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 121 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199252902
Πληροφορίες προϊόντων ​10x20cm
Κωδικός προϊόντος
6858339
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​10τεμ.
Κωδικός EAN
4049500737067
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836210
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199252919
Πληροφορίες προϊόντων 12,5x12,5 εκ.
Κωδικός προϊόντος
6858378
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​10τεμ.
Κωδικός EAN
4049500737180
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500737203
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 56 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων ​15x15cm
Κωδικός προϊόντος
6858399
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3τεμ.
Κωδικός EAN
4049500737241
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836227
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199252926
Πληροφορίες προϊόντων ​10x20cm
Κωδικός προϊόντος
6858418
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​10τεμ.
Κωδικός EAN
4052199250137
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199250144
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199250151
Πληροφορίες προϊόντων ​20x20cm
Κωδικός προϊόντος
6858428
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3τεμ.
Κωδικός EAN
4052199250175
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199250182
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199250199
Πληροφορίες προϊόντων ​15x20cm
Κωδικός προϊόντος
6858439
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​10τεμ.
Κωδικός EAN
4049500737364
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836241
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 55 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199251769
Πληροφορίες προϊόντων ​20x20cm
Κωδικός προϊόντος
6858449
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3τεμ.
Κωδικός EAN
4049500737395
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836258
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199251776
Πληροφορίες προϊόντων Ø 6cm
Κωδικός προϊόντος
6858499
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​10τεμ.
Κωδικός EAN
4049500737494
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500836272
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 209 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199252889

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 10x10 εκ.
Κωδικός προϊόντος
6858326
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10τεμ.
Κωδικός EAN
4049500737036
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500737050
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 15x15 cm
Κωδικός προϊόντος
6858390
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500737241
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500737265
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 10 x 10 cm
Κωδικός προϊόντος
6858320
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500737036
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500737050
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Sterile, individually sealed
10x10 cm
Κωδικός προϊόντος 6858313
1 Συσκευασία είναι 3 pieces 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 121 Κουτιά 4049500737005 4049500836197
10x10 cm
Κωδικός προϊόντος 6858323
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 121 Κουτιά 4049500737036 4049500836203
10x20 cm
Κωδικός προϊόντος 6858333
1 Συσκευασία είναι 3 pieces 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά 4049500737067 4049500836210
12.5x12.5 cm
Κωδικός προϊόντος 6858373
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 56 Κουτιά 4049500737180 4049500737203
15x15 cm
Κωδικός προϊόντος 6858393
1 Συσκευασία είναι 3 pieces 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά 4049500737241 4049500836227
15x15 cm
Κωδικός προϊόντος 6858403
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά 4052199241449 4049500836234
10x20 cm
Κωδικός προϊόντος 6858413
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά 4052199250137 4052199250144
20x20 cm
Κωδικός προϊόντος 6858423
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά 4052199250175 4052199250182
15x20 cm
Κωδικός προϊόντος 6858433
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 55 Κουτιά 4049500737364 4049500836241
20x20 cm
Κωδικός προϊόντος 6858443
1 Συσκευασία είναι 3 pieces 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά 4049500737395 4049500836258
Ø 6 cm
Κωδικός προϊόντος 6858483
1 Συσκευασία είναι 3 pieces 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 209 Κουτιά 4049500737463 4049500836265
Ø 6cm
Κωδικός προϊόντος 6858493
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 209 Κουτιά 4049500737494 4049500836272
​αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
​10x10 εκ.
Κωδικός προϊόντος 6858319
1 Συσκευασία είναι 3τεμ. 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 121 Κουτιά 4049500737005 4049500836197 4052199252896
​10x10 εκ.
Κωδικός προϊόντος 6858329
1 Συσκευασία είναι ​10τεμ. 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 121 Κουτιά 4049500737036 4049500836203 4052199252902
​10x20cm
Κωδικός προϊόντος 6858339
1 Συσκευασία είναι ​10τεμ. 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά 4049500737067 4049500836210 4052199252919
12,5x12,5 εκ.
Κωδικός προϊόντος 6858378
1 Συσκευασία είναι ​10τεμ. 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 56 Κουτιά 4049500737180 4049500737203
​15x15cm
Κωδικός προϊόντος 6858399
1 Συσκευασία είναι 3τεμ. 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά 4049500737241 4049500836227 4052199252926
​10x20cm
Κωδικός προϊόντος 6858418
1 Συσκευασία είναι ​10τεμ. 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 66 Κουτιά 4052199250137 4052199250144 4052199250151
​20x20cm
Κωδικός προϊόντος 6858428
1 Συσκευασία είναι 3τεμ. 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά 4052199250175 4052199250182 4052199250199
​15x20cm
Κωδικός προϊόντος 6858439
1 Συσκευασία είναι ​10τεμ. 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 55 Κουτιά 4049500737364 4049500836241 4052199251769
​20x20cm
Κωδικός προϊόντος 6858449
1 Συσκευασία είναι 3τεμ. 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά 4049500737395 4049500836258 4052199251776
Ø 6cm
Κωδικός προϊόντος 6858499
1 Συσκευασία είναι ​10τεμ. 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 209 Κουτιά 4049500737494 4049500836272 4052199252889
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
10x10 εκ.
Κωδικός προϊόντος 6858326
1 Συσκευασία είναι 10τεμ. 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά 4049500737036 4049500737050
15x15 cm
Κωδικός προϊόντος 6858390
1 Συσκευασία είναι 3 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά 4049500737241 4049500737265
10 x 10 cm
Κωδικός προϊόντος 6858320
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά 4049500737036 4049500737050

143759

Sterile, individually sealed

Πληροφορίες προϊόντων 8x8 cm (IM 3.5x3.5 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858083
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 16 pieces
Κωδικός EAN
4049500834230
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500834254
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 32 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 12.5x12.5 cm (IM 7.5x7.5)
Κωδικός προϊόντος
6858093
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 16 pieces
Κωδικός EAN
4049500834261
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500834285
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 40 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 10x20 cm (IM 5x14 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858133
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4049500833615
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500833639
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 12.5x12.5 cm (IM 7.5x7.5)
Κωδικός προϊόντος
6858143
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 pieces
Κωδικός EAN
4049500736497
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736510
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 15x15 cm (IM10x10 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858173
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 pieces
Κωδικός EAN
4049500736589
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736602
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 15x20 cm (IM 9x14 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858213
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4049500736701
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736725
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 20x20 cm (IM 14x14 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858223
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 pieces
Κωδικός EAN
4049500736732
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736756
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 44 Κουτιά
Κωδικός EAN

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
6858103
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500736374
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736398
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά
Κωδικός EAN

​αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων
6.5x10 cm (IM 2.5x6 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858118
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500833585
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500833608
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 150 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων ​10 x 20 cm (IM 5x14 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858138
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500833615
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500833639
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων ​12,5 x 12,5 cm (IM 7,5 x 7,5 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858148
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​3 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500736497
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736510
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων ​12,5 x 12,5 cm (IM 7,5 x 7,5 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858158
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500736527
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736541
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 56 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων
15x15 cm (IM 10x10 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858178
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​3 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500736589
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736602
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων ​15x20 cm (IM 9x14 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858218
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500736701
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736725
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων
20x20 cm (IM 14x14 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858228
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500736732
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736756
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 44 Κουτιά
Κωδικός EAN

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 12,5 x 12,5 cm (IM 7,5 x 7,5 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858151
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500736527
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736541
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 56 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 15x20 cm (IM 9x14 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858211
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500736701
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736725
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Sterile, individually sealed
8x8 cm (IM 3.5x3.5 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858083
1 Συσκευασία είναι 16 pieces 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 32 Κουτιά 4049500834230 4049500834254
12.5x12.5 cm (IM 7.5x7.5)
Κωδικός προϊόντος 6858093
1 Συσκευασία είναι 16 pieces 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 40 Κουτιά 4049500834261 4049500834285
10x20 cm (IM 5x14 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858133
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά 4049500833615 4049500833639
12.5x12.5 cm (IM 7.5x7.5)
Κωδικός προϊόντος 6858143
1 Συσκευασία είναι 3 pieces 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά 4049500736497 4049500736510
15x15 cm (IM10x10 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858173
1 Συσκευασία είναι 3 pieces 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά 4049500736589 4049500736602
15x20 cm (IM 9x14 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858213
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά 4049500736701 4049500736725
20x20 cm (IM 14x14 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858223
1 Συσκευασία είναι 3 pieces 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 44 Κουτιά 4049500736732 4049500736756
Κωδικός προϊόντος 6858103
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά 4049500736374 4049500736398
​αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

6.5x10 cm (IM 2.5x6 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858118
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 150 Κουτιά 4049500833585 4049500833608
​10 x 20 cm (IM 5x14 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858138
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά 4049500833615 4049500833639
​12,5 x 12,5 cm (IM 7,5 x 7,5 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858148
1 Συσκευασία είναι ​3 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά 4049500736497 4049500736510
​12,5 x 12,5 cm (IM 7,5 x 7,5 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858158
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 56 Κουτιά 4049500736527 4049500736541

15x15 cm (IM 10x10 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858178
1 Συσκευασία είναι ​3 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 77 Κουτιά 4049500736589 4049500736602
​15x20 cm (IM 9x14 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858218
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά 4049500736701 4049500736725

20x20 cm (IM 14x14 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858228
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 44 Κουτιά 4049500736732 4049500736756
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
12,5 x 12,5 cm (IM 7,5 x 7,5 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858151
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 56 Κουτιά 4049500736527 4049500736541
15x20 cm (IM 9x14 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858211
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά 4049500736701 4049500736725

HydroTac® sacral

82137
Το συγκεκριμένο σχήμα είναι κατάλληλο για τη θεραπεία εξελκώσεων στην περιοχή του ιερού οστού. Έχει περιμετρικά υποαλλεργική αυτοκόλλητη μεμβράνη για ασφαλή στερέωση. IM = εσωτερικές διαστάσεις

Sterile, individually sealed

Πληροφορίες προϊόντων 18x18 cm (IM 13x10.6 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858263
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 pieces
Κωδικός EAN
4049500736855
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736879
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 18x18 cm (IM 13x10.6 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858273
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4049500736886
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736909
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 32 Κουτιά
Κωδικός EAN

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 18x18 cm (IM 13x10.6 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858278
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500736886
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736909
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 32 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 18x18 cm (IM 13x10.6 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858288
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500736916
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736930
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά
Κωδικός EAN

Πληροφορίες προϊόντων 22x22 cm (IM 16x13.6 cm)
Κωδικός προϊόντος
6858283
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 pieces
Κωδικός EAN
4049500736916
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736930
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Sterile, individually sealed
18x18 cm (IM 13x10.6 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858263
1 Συσκευασία είναι 3 pieces 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά 4049500736855 4049500736879
18x18 cm (IM 13x10.6 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858273
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 32 Κουτιά 4049500736886 4049500736909
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
18x18 cm (IM 13x10.6 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858278
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 32 Κουτιά 4049500736886 4049500736909
18x18 cm (IM 13x10.6 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858288
1 Συσκευασία είναι 3 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά 4049500736916 4049500736930
22x22 cm (IM 16x13.6 cm)
Κωδικός προϊόντος 6858283
1 Συσκευασία είναι 3 pieces 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά 4049500736916 4049500736930

HydroTac® concave

82215
Ειδικό σχήμα για τραύματα γονάτου, αγκώνα και φτέρνας

Sterile, individually sealed

Πληροφορίες προϊόντων 18x18.5 cm
Κωδικός προϊόντος
6858253
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4049500736824
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736848
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 32 Κουτιά
Κωδικός EAN

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 18x18,5 εκ.
Κωδικός προϊόντος
6858258
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 τεμ.
Κωδικός EAN
4049500736824
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500736848
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 32 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Sterile, individually sealed
18x18.5 cm
Κωδικός προϊόντος 6858253
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 32 Κουτιά 4049500736824 4049500736848
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
18x18,5 εκ.
Κωδικός προϊόντος 6858258
1 Συσκευασία είναι 10 τεμ. 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 32 Κουτιά 4049500736824 4049500736848

Χρήσεις

64182

Αρχεία

IFU_100269596.pdf

HydroTac (comfort, concave, sacral, border multisite) IFU

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa, IIb, III

IFU_100302607.pdf

HydroTac concave 18 x 18,5cm P3 IFU

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100432079.pdf

DoC_MDR_Classes IIa_IIb