• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

17410

33309

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 10 x 10 cm
Κωδικός προϊόντος
4094015
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500255721
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500255738
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500298292
Πληροφορίες προϊόντων 15 x 15 cm
Κωδικός προϊόντος
4094055
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500255806
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500255813
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 105 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων ∅ 6 cm
Κωδικός προϊόντος
4094275
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500283144
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500426756
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 180 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
10 x 10 cm
Κωδικός προϊόντος 4094015
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά 4049500255721 4049500255738 4049500298292
15 x 15 cm
Κωδικός προϊόντος 4094055
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 105 Κουτιά 4049500255806 4049500255813
∅ 6 cm
Κωδικός προϊόντος 4094275
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 180 Κουτιά 4049500283144 4049500426756

PermaFoam® tracheostomy

86306
Για τη φροντίδα των σημείων εφαρμογής σωληνίσκων τραχειοστομίας και καθετήρων. Διαθέτει τομή σε σχήμα Υ.

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 8 x 8 cm
Κωδικός προϊόντος
4094265
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500283137
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500426732
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
8 x 8 cm
Κωδικός προϊόντος 4094265
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά 4049500283137 4049500426732

PermaFoam® comfort

55893
Για ασφαλή στερέωση, αδιαπέραστη από μικρόβια, το PermaFoam διατίθεται με περίγραμμα από υποαλλεργική κολλητική μεμβράνη.
ΙΜ –Εσωτερικές διαστάσεις

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 10 x 20 cm (IM 5 x 14 cm)
Κωδικός προϊόντος
4094205
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500267038
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500426671
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500426688
Πληροφορίες προϊόντων 8 x 8 cm (IM 3,5 x 3,5 cm)
Κωδικός προϊόντος
4094285
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500283151
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500454551
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 15 x 15 cm (IM 10 x 10 cm)
Κωδικός προϊόντος
4094125
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500255943
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500255950
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 105 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
10 x 20 cm (IM 5 x 14 cm)
Κωδικός προϊόντος 4094205
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά 4049500267038 4049500426671 4049500426688
8 x 8 cm (IM 3,5 x 3,5 cm)
Κωδικός προϊόντος 4094285
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά 4049500283151 4049500454551
15 x 15 cm (IM 10 x 10 cm)
Κωδικός προϊόντος 4094125
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 105 Κουτιά 4049500255943 4049500255950

PermaFoam® sacral

86305
Το ειδικό του σχήμα ενδείκνυται για τη θεραπεία τραυμάτων στην περιοχή του ιερούο στού. Διαθέτει περίγραμμα από υποαλλεργική κολλητική μεμβράνη για ασφαλή στερέωση.
ΙΜ –Εσωτερικές διαστάσεις

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 18 x 18 cm (IM 11 x 9,5 cm)
Κωδικός προϊόντος
4094225
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500283090
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500454605
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 22 x 22 cm (IM 14,5 x 12,5 cm)
Κωδικός προϊόντος
4094235
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500283106
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500454674
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
18 x 18 cm (IM 11 x 9,5 cm)
Κωδικός προϊόντος 4094225
1 Συσκευασία είναι 3 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά 4049500283090 4049500454605
22 x 22 cm (IM 14,5 x 12,5 cm)
Κωδικός προϊόντος 4094235
1 Συσκευασία είναι 3 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά 4049500283106 4049500454674

Χρήσεις

57471

Αρχεία

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III