Υδροενεργά επιθέματα τραυμάτων

5 Σειρές προϊόντων (9 Προϊόντα)
-

Επιθέματα καθαρισμού (πολυακρυλικά)

Επιθέματα από αφρώδες υλικό

Υδροκολλοειδή

Αλγινικά

Υδροκυτταρικό τζελ