• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

158869


Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
2888870
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199504902
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199504919
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 168 Κουτιά
Κωδικός EAN

σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 60 x 30 mm
Κωδικός προϊόντος
9999791
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 100 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500673266
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500673280
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 168 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 2888870
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 168 Κουτιά 4052199504902 4052199504919
σε ατομική συσκευασία
60 x 30 mm
Κωδικός προϊόντος 9999791
1 Συσκευασία είναι 100 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 168 Κουτιά 4049500673266 4049500673280

Χρήσεις

54462