• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα


128127

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9968575
Περιεχόμενο
1 Κουτί
Κωδικός EAN
4049500800488
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 161 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199106595
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 9968575
1 Κουτί 1 Παλέτα είναι 161 Κουτιά 4049500800488 4052199106595

Pur-Zellin®

67786

μη αποστειρωμένα, ρολό των 500 τμχ.

Πληροφορίες προϊόντων 4 x 5 cm
Κωδικός προϊόντος
1432130
Περιεχόμενο
1 Ρολό είναι 1 Ρολό
Κωδικός EAN
4049500832878
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 16 Ρολά
Κωδικός EAN
4049500832885
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500859127

non-sterile in a plastic bag

Πληροφορίες προϊόντων 4x5 cm
Κωδικός προϊόντος
1432131
Περιεχόμενο
1 Ρολό
Κωδικός EAN
4049500832878
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 16 Ρολά
Κωδικός EAN
4049500832885
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500859127
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
μη αποστειρωμένα, ρολό των 500 τμχ.
4 x 5 cm
Κωδικός προϊόντος 1432130
1 Ρολό είναι 1 Ρολό 1 Κουτί είναι 16 Ρολά 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500832878 4049500832885 4049500859127
non-sterile in a plastic bag
4x5 cm
Κωδικός προϊόντος 1432131
1 Ρολό 1 Κουτί είναι 16 Ρολά 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500832878 4049500832885 4049500859127

Χρήσεις


Αρχεία

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I