• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

150741

Medicomp® sterile

157782

Non-woven swab made of a mixture of viscose and polyester fibres. It is free of binding agents and optical brighteners, and permeable to air, available in four plies. Swabs can be unfolded to get bigger sizes. The sterile devices are packed in paper-film-pouches.
 


sterile, sealed in packs of 5, 4-ply

Πληροφορίες προϊόντων 5x5 cm
Κωδικός προϊόντος
4110514
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 40x5 pieces
Κωδικός EAN
4049500265201
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500658539
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 7.5x7.5 cm
Κωδικός προϊόντος
4110524
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 40x5 pieces
Κωδικός EAN
4049500265218
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500658553
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 14 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199107530

sterile, sealed in packs of 5,4-ply

Πληροφορίες προϊόντων 10x10 cm
Κωδικός προϊόντος
4110533
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 40x5 pieces
Κωδικός EAN
4049500265225
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500658577
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199107486

sterile, sealed in packs of 2, 4-ply

Πληροφορίες προϊόντων 10x10 cm
Κωδικός προϊόντος
4110641
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 25x2 pieces
Κωδικός EAN
4049500658850
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 40 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500658874
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 7.5x7.5 cm
Κωδικός προϊόντος
4110721
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 25 x 2 pieces
Κωδικός EAN
4049500658829
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 40 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500658843
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 5x5 cm
Κωδικός προϊόντος
4110741
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 25x2 pieces
Κωδικός EAN
4049500658881
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 50 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500658904
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 54 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 10x20 cm
Κωδικός προϊόντος
4110752
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 25x2 pieces
Κωδικός EAN
4049500658911
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 15 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500658935
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
sterile, sealed in packs of 5, 4-ply
5x5 cm
Κωδικός προϊόντος 4110514
1 Συσκευασία είναι 40x5 pieces 1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4049500265201 4049500658539
7.5x7.5 cm
Κωδικός προϊόντος 4110524
1 Συσκευασία είναι 40x5 pieces 1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 14 Κουτιά 4049500265218 4049500658553 4052199107530
sterile, sealed in packs of 5,4-ply
10x10 cm
Κωδικός προϊόντος 4110533
1 Συσκευασία είναι 40x5 pieces 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4049500265225 4049500658577 4052199107486
sterile, sealed in packs of 2, 4-ply
10x10 cm
Κωδικός προϊόντος 4110641
1 Συσκευασία είναι 25x2 pieces 1 Κουτί είναι 40 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4049500658850 4049500658874
7.5x7.5 cm
Κωδικός προϊόντος 4110721
1 Συσκευασία είναι 25 x 2 pieces 1 Κουτί είναι 40 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4049500658829 4049500658843
5x5 cm
Κωδικός προϊόντος 4110741
1 Συσκευασία είναι 25x2 pieces 1 Κουτί είναι 50 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 54 Κουτιά 4049500658881 4049500658904
10x20 cm
Κωδικός προϊόντος 4110752
1 Συσκευασία είναι 25x2 pieces 1 Κουτί είναι 15 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500658911 4049500658935

150741

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4218218
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199539041
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199539058
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 147 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4218238
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199537597
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199537603
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 147 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4218253
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199539072
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199539089
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 80 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199539096
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4218272
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199539201
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199539218
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 80 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 4218218
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 147 Κουτιά 4052199539041 4052199539058
Κωδικός προϊόντος 4218238
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 147 Κουτιά 4052199537597 4052199537603
Κωδικός προϊόντος 4218253
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 80 Κουτιά 4052199539072 4052199539089 4052199539096
Κωδικός προϊόντος 4218272
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 80 Κουτιά 4052199539201 4052199539218

Χρήσεις

54079

Αρχεία

https://cdn.hrt.cloud/document/TDSL_DE_100001137.pdf

JBPROCESS

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I

ECDOC_100432079.pdf

DoC_MDR_Classes IIa_IIb

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa, IIb, III