• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

136552

109238

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4168008
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199512341
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 30 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199512358
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 160 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4168028
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199512389
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199512396
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 224 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4168048
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199512402
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199512419
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 112 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4188028
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 100 pieces
Κωδικός EAN
4052199512488
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199512495
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 182 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4188055
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199512525
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199512532
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά
Κωδικός EAN

αποστειρωμένη 17 κλωστών, σε συσκευασίες 2 τεμαχίων, 8πλή

Πληροφορίες προϊόντων 5 x 5 cm
Κωδικός προϊόντος
4185514
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 25 x 2 τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500213844
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 60 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500737609
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 7,5 x 7,5 cm
Κωδικός προϊόντος
4185544
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 25 x 2 τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500213868
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 36 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500737616
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 10 x 10 cm
Κωδικός προϊόντος
4185574
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 25 x 2 τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500213899
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500737623
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 10 x 20 cm
Κωδικός προϊόντος
4185594
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 25 x 2 τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500213912
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 15 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500737630
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN

non-sterile, in pape bags, 17 threads, 8-ply

Πληροφορίες προϊόντων 5 x 5 cm
Κωδικός προϊόντος
4188005
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 100 pieces
Κωδικός EAN
4052199512440
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 30 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199512457
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 120 Κουτιά
Κωδικός EAN

non-sterile, in paper bag

Πληροφορίες προϊόντων 10cm x 10cm
Κωδικός προϊόντος
4188045
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 100 pieces
Κωδικός EAN
4052199512501
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199512518
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 84 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199582290
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 4168008
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 30 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 160 Κουτιά 4052199512341 4052199512358
Κωδικός προϊόντος 4168028
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 224 Κουτιά 4052199512389 4052199512396
Κωδικός προϊόντος 4168048
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 112 Κουτιά 4052199512402 4052199512419
Κωδικός προϊόντος 4188028
1 Συσκευασία είναι 100 pieces 1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 182 Κουτιά 4052199512488 4052199512495
Κωδικός προϊόντος 4188055
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά 4052199512525 4052199512532
αποστειρωμένη 17 κλωστών, σε συσκευασίες 2 τεμαχίων, 8πλή
5 x 5 cm
Κωδικός προϊόντος 4185514
1 Συσκευασία είναι 25 x 2 τεμάχια 1 Κουτί είναι 60 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500213844 4049500737609
7,5 x 7,5 cm
Κωδικός προϊόντος 4185544
1 Συσκευασία είναι 25 x 2 τεμάχια 1 Κουτί είναι 36 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4049500213868 4049500737616
10 x 10 cm
Κωδικός προϊόντος 4185574
1 Συσκευασία είναι 25 x 2 τεμάχια 1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500213899 4049500737623
10 x 20 cm
Κωδικός προϊόντος 4185594
1 Συσκευασία είναι 25 x 2 τεμάχια 1 Κουτί είναι 15 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4049500213912 4049500737630
non-sterile, in pape bags, 17 threads, 8-ply
5 x 5 cm
Κωδικός προϊόντος 4188005
1 Συσκευασία είναι 100 pieces 1 Κουτί είναι 30 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 120 Κουτιά 4052199512440 4052199512457
non-sterile, in paper bag
10cm x 10cm
Κωδικός προϊόντος 4188045
1 Συσκευασία είναι 100 pieces 1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 84 Κουτιά 4052199512501 4052199512518 4052199582290

Χρήσεις

29899

Αρχεία

ECDOC_100392222.pdf

SupRoHS_Winner_SteriluxAMD

ECDOC_100005963.pdf

ECDoCS_Kingstar_Medical_Xianning_Class I

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I

ECDOC_100432079.pdf

DoC_MDR_Classes IIa_IIb

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa, IIb, III