• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

18784

18784

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1101222
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500100205
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500110204
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1101294
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4046871010607
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 18 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4046871010614
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά
Κωδικός EAN
4046871010621
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 1101222
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά 4049500100205 4049500110204
Κωδικός προϊόντος 1101294
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 18 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά 4046871010607 4046871010614 4046871010621

Χρήσεις

26595

Αρχεία

ECDOC_100407784.pdf

DoC_MDR_CMC_Sterilux soin_Coton Pads

ECDOC_100434958.pdf

DoC_MDD_CMC_Giphar_Coton Hydrophile

ECDOC_100438791.pdf

DoC_MDR_CMC_Hartmann_Watte_50g

ECDOC_100438808.pdf

DoC_MDR_CMC_Hartmann_Watte_100g