• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

136554

162092

sterile, 3 mm wide, sealed in packs of 5

Πληροφορίες προϊόντων 3x76 mm
Κωδικός προϊόντος
5406815
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 50 x 5 pcs.
Κωδικός EAN
4049500263788
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500484381
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 221 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500484398

αποστειρωμένες, σε συσκευασία των 6 τεμαχίων

Πληροφορίες προϊόντων 6 x 38 mm
Κωδικός προϊόντος
5406824
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 300 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500263801
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500484404
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 195 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500484411

sterile, 6 mm wide, sealed in packs of 6

Πληροφορίες προϊόντων 6x38 mm
Κωδικός προϊόντος
5406825
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 50 x 6 pcs.
Κωδικός EAN
4049500263801
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500484404
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 195 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500484411

αποστειρωμένες, σε συσκευασία των 3 τεμαχίων

Πληροφορίες προϊόντων 6 x 76 mm
Κωδικός προϊόντος
5406834
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 150 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500263825
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500484428
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 221 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500484435

sterile, 6 mm wide, sealed in packs of 3

Πληροφορίες προϊόντων 6x76 mm
Κωδικός προϊόντος
5406835
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 50 x 3 pcs.
Κωδικός EAN
4049500263825
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500484428
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 221 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500484435

sterile, 6 mm wide, sealed in packs of 10

Πληροφορίες προϊόντων 6x101 mm
Κωδικός προϊόντος
5406845
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι P50 (2x5 pcs.)
Κωδικός EAN
4049500263849
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500484442
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 156 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500484459

sterile, in folding boxes

Πληροφορίες προϊόντων 12mm x 101mm
Κωδικός προϊόντος
5406855
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 50x (2x3) pieces
Κωδικός EAN
4049500263863
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500484466
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 156 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500484473

sterile, 25 mm wide, sealed in packs of 4

Πληροφορίες προϊόντων 25x127 mm
Κωδικός προϊόντος
5406865
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 50x (2x2) pcs
Κωδικός EAN
4049500263887
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500484480
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 143 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500484497
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
sterile, 3 mm wide, sealed in packs of 5
3x76 mm
Κωδικός προϊόντος 5406815
1 Συσκευασία είναι 50 x 5 pcs. 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 221 Κουτιά 4049500263788 4049500484381 4049500484398
αποστειρωμένες, σε συσκευασία των 6 τεμαχίων
6 x 38 mm
Κωδικός προϊόντος 5406824
1 Συσκευασία είναι 300 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 195 Κουτιά 4049500263801 4049500484404 4049500484411
sterile, 6 mm wide, sealed in packs of 6
6x38 mm
Κωδικός προϊόντος 5406825
1 Συσκευασία είναι 50 x 6 pcs. 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 195 Κουτιά 4049500263801 4049500484404 4049500484411
αποστειρωμένες, σε συσκευασία των 3 τεμαχίων
6 x 76 mm
Κωδικός προϊόντος 5406834
1 Συσκευασία είναι 150 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 221 Κουτιά 4049500263825 4049500484428 4049500484435
sterile, 6 mm wide, sealed in packs of 3
6x76 mm
Κωδικός προϊόντος 5406835
1 Συσκευασία είναι 50 x 3 pcs. 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 221 Κουτιά 4049500263825 4049500484428 4049500484435
sterile, 6 mm wide, sealed in packs of 10
6x101 mm
Κωδικός προϊόντος 5406845
1 Συσκευασία είναι P50 (2x5 pcs.) 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 156 Κουτιά 4049500263849 4049500484442 4049500484459
sterile, in folding boxes
12mm x 101mm
Κωδικός προϊόντος 5406855
1 Συσκευασία είναι 50x (2x3) pieces 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 156 Κουτιά 4049500263863 4049500484466 4049500484473
sterile, 25 mm wide, sealed in packs of 4
25x127 mm
Κωδικός προϊόντος 5406865
1 Συσκευασία είναι 50x (2x2) pcs 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 143 Κουτιά 4049500263887 4049500484480 4049500484497

Χρήσεις

73210

Αρχεία

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III