Αυτοκόλλητες ταινίες στερέωσης Omni

Για κάθε ένδειξη υπάρχει ο κατάλληλος τύπος αυτοκόλλητης ταινίας
  • Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

17411
Υποαλλεργικές αυτοκόλλητες ταινίες από διαφορετικό υπόστρωμα. Διαπερατές στον αέρα και στους υδρατμούς. Στερεώνονται με ασφάλεια, κόβονται εύκολα και αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς υπολείμματα. Ακτινοδιαπερατές, ανθεκτικές στη θερμοκρασία και στον χρόνο.

Omnisilk®

43652
Από λευκό συνθετικό μετάξι με συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ σε γραμμωτή διάταξη. Εμποτισμένες σε υδροαπωθητικό υλικό. Εξαιρετικά αεροδιαπερατές. Διαθέτουν οδοντωτές άκρες.

σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m

Πληροφορίες προϊόντων 5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004202
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247726
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247955
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN

σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m

Πληροφορίες προϊόντων 1,25 cm
Κωδικός προϊόντος
9004302
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247665
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247900
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 2,5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004312
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247672
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247917
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m
5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004202
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247726 4049500247955
σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m
1,25 cm
Κωδικός προϊόντος 9004302
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247665 4049500247900
2,5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004312
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500247672 4049500247917

Omnipor®

108288
Από λευκό μη υφασμένο υλικό με συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ σε γραμμωτή διάταξη. Εμποτισμένα σε υδροαπωθητικό υλικό. Είναι εξαιρετικά διαπερατά στον αέρα και στους υδρατμούς προστατεύοντας έτσι το δέρμα από διαβροχή. Ενδείκνυνται ιδίως για μόνιμη επίδεση και για ασθενείς με πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα.

σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m

Πληροφορίες προϊόντων 2,5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004372
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247740
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247979
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN

​σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m

Πληροφορίες προϊόντων ​5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004382
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247757
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247986
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m
2,5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004372
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500247740 4049500247979
​σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m
​5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004382
1 Συσκευασία είναι ​1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247757 4049500247986

Omnifilm®

108248
Από πορώδη, διαφανή μεμβράνη με πολυακρυλικό συγκολλητικό υλικό. Προστατεύουν από ακαθαρσίες. Κόβονται εύκολα κατά μήκος ή κατά πλάτος. Ενδείκνυνται ιδίως για τη διαφανή στερέωση βελόνης ή ελαστικών σωλήνων ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση της στάθμης του υγρού.

σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m

Πληροφορίες προϊόντων 1,25 cm
Κωδικός προϊόντος
9004212
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247832
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500248068
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 2,5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004222
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247849
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500248075
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN

​σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m

Πληροφορίες προϊόντων ​5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004232
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247856
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500248082
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN

σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m

Πληροφορίες προϊόντων 1,25 cm
Κωδικός προϊόντος
9004332
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247801
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500248037
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 2,5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004342
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247818
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500248044
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m
1,25 cm
Κωδικός προϊόντος 9004212
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247832 4049500248068
2,5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004222
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500247849 4049500248075
​σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m
​5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004232
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247856 4049500248082
σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m
1,25 cm
Κωδικός προϊόντος 9004332
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247801 4049500248037
2,5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004342
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500247818 4049500248044

Χρήσεις

17367
Ως μέσα στερέωσης παντός τύπου. Για τη στερέωση βελόνης, καθετήρα ή οργάνου μέτρησης σε ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα. Εφαρμόζονται σε στεγνό και καθαρό δέρμα.

Αρχεία

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100403616.pdf

Consolidated DoC_LHSA_MDR_class I_v1_EN

ECDOC_100404105.pdf

Consolidada DoC_LHSA_MDR_class I_v1_ES

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I

Πολυμέσα