Αυτοκόλλητες ταινίες στερέωσης Omni

Για κάθε ένδειξη υπάρχει ο κατάλληλος τύπος αυτοκόλλητης ταινίας
  • Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

17411
Υποαλλεργικές αυτοκόλλητες ταινίες από διαφορετικό υπόστρωμα. Διαπερατές στον αέρα και στους υδρατμούς. Στερεώνονται με ασφάλεια, κόβονται εύκολα και αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς υπολείμματα. Ακτινοδιαπερατές, ανθεκτικές στη θερμοκρασία και στον χρόνο.

Omniplast®

43594
Από ύφασμα στο χρώμα του δέρματος με συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ σε γραμμωτή διάταξη. Ιδιαίτερα ανθεκτικές στην έλξη και εύκαμπτες. Εμποτισμένες σε υδροαπωθητικό υλικό. Με οδοντωτές άκρες.

σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m

Πληροφορίες προϊόντων 1,25 cm
Κωδικός προϊόντος
9004403
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500976244
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247597
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 2,5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004413
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500976251
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247696
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004423
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500976268
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247795
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN

on plastic spool, 5 m length

Πληροφορίες προϊόντων 1,25 cm x 5 m
Κωδικός προϊόντος
9004443
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 spool
Κωδικός EAN
4049500976299
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247863
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 5 cm x 5 m
Κωδικός προϊόντος
9004463
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 spool
Κωδικός EAN
4049500976312
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247887
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN

on plastic spool, 5 m length

Πληροφορίες προϊόντων 2,5 cm x 5 m
Κωδικός προϊόντος
9004453
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 spool
Κωδικός EAN
4049500976305
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247870
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN

σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 10 m

Πληροφορίες προϊόντων 10 cm
Κωδικός προϊόντος
9004472
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 5 Κύλινδροι
Κωδικός EAN
4049500976336
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247894
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN

on plastic spools, 5m length

Πληροφορίες προϊόντων 5cm x 5m
Κωδικός προϊόντος
9004511
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 6 spools
Κωδικός EAN
4049500702744
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500725705
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 70 Κουτιά
Κωδικός EAN

σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m

Πληροφορίες προϊόντων 1,25 cm
Κωδικός προϊόντος
9004521
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 24 Κύλινδροι
Κωδικός EAN
4052199237282
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199237299
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 49 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 2,5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004531
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 12 Κύλινδροι
Κωδικός EAN
4052199237305
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199237312
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004541
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 6 Κύλινδροι
Κωδικός EAN
4052199237329
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199237336
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 63 Κουτιά
Κωδικός EAN

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9005730
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199238814
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 100 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199238760
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 90 Κουτιά
Κωδικός EAN

on plastic spool, 9.2 m length

Πληροφορίες προϊόντων 2.5 cm x 9.2 m
Κωδικός προϊόντος
9005740
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 spool
Κωδικός EAN
4052199238777
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 80 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199238784
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 75 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 5 cm x 9.2 m
Κωδικός προϊόντος
9005750
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 spool
Κωδικός EAN
4052199238791
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 40 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199238807
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 90 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m
1,25 cm
Κωδικός προϊόντος 9004403
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500976244 4049500247597
2,5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004413
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500976251 4049500247696
5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004423
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500976268 4049500247795
on plastic spool, 5 m length
1,25 cm x 5 m
Κωδικός προϊόντος 9004443
1 Συσκευασία είναι 1 spool 1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500976299 4049500247863
5 cm x 5 m
Κωδικός προϊόντος 9004463
1 Συσκευασία είναι 1 spool 1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500976312 4049500247887
on plastic spool, 5 m length
2,5 cm x 5 m
Κωδικός προϊόντος 9004453
1 Συσκευασία είναι 1 spool 1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500976305 4049500247870
σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 10 m
10 cm
Κωδικός προϊόντος 9004472
1 Συσκευασία είναι 5 Κύλινδροι 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500976336 4049500247894
on plastic spools, 5m length
5cm x 5m
Κωδικός προϊόντος 9004511
1 Συσκευασία είναι 6 spools 1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 70 Κουτιά 4049500702744 4049500725705
σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m
1,25 cm
Κωδικός προϊόντος 9004521
1 Συσκευασία είναι 24 Κύλινδροι 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 49 Κουτιά 4052199237282 4052199237299
2,5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004531
1 Συσκευασία είναι 12 Κύλινδροι 1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά 4052199237305 4052199237312
5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004541
1 Συσκευασία είναι 6 Κύλινδροι 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 63 Κουτιά 4052199237329 4052199237336
Κωδικός προϊόντος 9005730
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 100 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 90 Κουτιά 4052199238814 4052199238760
on plastic spool, 9.2 m length
2.5 cm x 9.2 m
Κωδικός προϊόντος 9005740
1 Συσκευασία είναι 1 spool 1 Κουτί είναι 80 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 75 Κουτιά 4052199238777 4052199238784
5 cm x 9.2 m
Κωδικός προϊόντος 9005750
1 Συσκευασία είναι 1 spool 1 Κουτί είναι 40 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 90 Κουτιά 4052199238791 4052199238807

Omnisilk®

43652
Από λευκό συνθετικό μετάξι με συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ σε γραμμωτή διάταξη. Εμποτισμένες σε υδροαπωθητικό υλικό. Εξαιρετικά αεροδιαπερατές. Διαθέτουν οδοντωτές άκρες.

σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m

Πληροφορίες προϊόντων 1,25 cm
Κωδικός προϊόντος
9004182
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247702
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247931
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 2,5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004192
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247719
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247948
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004202
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247726
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247955
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN

σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m

Πληροφορίες προϊόντων 1,25 cm
Κωδικός προϊόντος
9004302
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247665
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247900
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 2,5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004312
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247672
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247917
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004322
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247689
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247924
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m
1,25 cm
Κωδικός προϊόντος 9004182
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247702 4049500247931
2,5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004192
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500247719 4049500247948
5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004202
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247726 4049500247955
σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m
1,25 cm
Κωδικός προϊόντος 9004302
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247665 4049500247900
2,5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004312
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500247672 4049500247917
5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004322
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247689 4049500247924

Omnipor®

108288
Από λευκό μη υφασμένο υλικό με συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ σε γραμμωτή διάταξη. Εμποτισμένα σε υδροαπωθητικό υλικό. Είναι εξαιρετικά διαπερατά στον αέρα και στους υδρατμούς προστατεύοντας έτσι το δέρμα από διαβροχή. Ενδείκνυνται ιδίως για μόνιμη επίδεση και για ασθενείς με πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα.

σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m

Πληροφορίες προϊόντων 1,25 cm
Κωδικός προϊόντος
9004242
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247764
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500248006
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 2,5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004252
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247771
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500248013
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004262
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247788
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500248020
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN

σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m

Πληροφορίες προϊόντων 1,25 cm
Κωδικός προϊόντος
9004362
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247733
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247962
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 2,5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004372
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247740
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247979
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN

​σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m

Πληροφορίες προϊόντων ​5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004382
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247757
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247986
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN

on plastic spools, 5 m length

Πληροφορίες προϊόντων 2.5 cm x 5 m
Κωδικός προϊόντος
9005432
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 12 spools
Κωδικός EAN
4049500671842
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500719681
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 95 Κουτιά
Κωδικός EAN

on plastic spools, 9,2 m length

Πληροφορίες προϊόντων 1,25 cm x 9,2 m P24
Κωδικός προϊόντος
9005452
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 24 spools
Κωδικός EAN
4052199237367
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199237374
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 84 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9005462
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 12 spools
Κωδικός EAN
4052199237381
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199565071
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 84 Κουτιά
Κωδικός EAN

on plastic spool, 9,2 m length

Πληροφορίες προϊόντων 5 cm x 9,2 m P6
Κωδικός προϊόντος
9005472
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 6 spools
Κωδικός EAN
4052199237398
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199237404
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 84 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m
1,25 cm
Κωδικός προϊόντος 9004242
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247764 4049500248006
2,5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004252
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500247771 4049500248013
5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004262
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247788 4049500248020
σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m
1,25 cm
Κωδικός προϊόντος 9004362
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247733 4049500247962
2,5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004372
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500247740 4049500247979
​σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m
​5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004382
1 Συσκευασία είναι ​1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247757 4049500247986
on plastic spools, 5 m length
2.5 cm x 5 m
Κωδικός προϊόντος 9005432
1 Συσκευασία είναι 12 spools 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 95 Κουτιά 4049500671842 4049500719681
on plastic spools, 9,2 m length
1,25 cm x 9,2 m P24
Κωδικός προϊόντος 9005452
1 Συσκευασία είναι 24 spools 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 84 Κουτιά 4052199237367 4052199237374
Κωδικός προϊόντος 9005462
1 Συσκευασία είναι 12 spools 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 84 Κουτιά 4052199237381 4052199565071
on plastic spool, 9,2 m length
5 cm x 9,2 m P6
Κωδικός προϊόντος 9005472
1 Συσκευασία είναι 6 spools 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 84 Κουτιά 4052199237398 4052199237404

Omnifilm®

108248
Από πορώδη, διαφανή μεμβράνη με πολυακρυλικό συγκολλητικό υλικό. Προστατεύουν από ακαθαρσίες. Κόβονται εύκολα κατά μήκος ή κατά πλάτος. Ενδείκνυνται ιδίως για τη διαφανή στερέωση βελόνης ή ελαστικών σωλήνων ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση της στάθμης του υγρού.

σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m

Πληροφορίες προϊόντων 1,25 cm
Κωδικός προϊόντος
9004212
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247832
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500248068
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 2,5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004222
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247849
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500248075
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN

​σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m

Πληροφορίες προϊόντων ​5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004232
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247856
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500248082
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN

σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m

Πληροφορίες προϊόντων 1,25 cm
Κωδικός προϊόντος
9004332
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247801
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500248037
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 2,5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004342
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247818
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500248044
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN

​σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m

Πληροφορίες προϊόντων ​5 cm
Κωδικός προϊόντος
9004352
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​1 Κύλινδρος
Κωδικός EAN
4049500247825
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500248051
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN

on plastic spools, 9,2m length

Πληροφορίες προϊόντων 2,5cm x 9,2m
Κωδικός προϊόντος
9006300
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 12 spools
Κωδικός EAN
4052199238524
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199238531
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 80 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m
1,25 cm
Κωδικός προϊόντος 9004212
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247832 4049500248068
2,5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004222
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500247849 4049500248075
​σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 9,2 m
​5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004232
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247856 4049500248082
σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m
1,25 cm
Κωδικός προϊόντος 9004332
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 300 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247801 4049500248037
2,5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004342
1 Συσκευασία είναι 1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 240 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500247818 4049500248044
​σε πλαστικό κύλινδρο, μήκος 5 m
​5 cm
Κωδικός προϊόντος 9004352
1 Συσκευασία είναι ​1 Κύλινδρος 1 Κουτί είναι 120 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500247825 4049500248051
on plastic spools, 9,2m length
2,5cm x 9,2m
Κωδικός προϊόντος 9006300
1 Συσκευασία είναι 12 spools 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 80 Κουτιά 4052199238524 4052199238531

Χρήσεις

17367
Ως μέσα στερέωσης παντός τύπου. Για τη στερέωση βελόνης, καθετήρα ή οργάνου μέτρησης σε ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα. Εφαρμόζονται σε στεγνό και καθαρό δέρμα.

Αρχεία

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100403616.pdf

Consolidated DoC_LHSA_MDR_class I_v1_EN

ECDOC_100404105.pdf

Consolidada DoC_LHSA_MDR_class I_v1_ES

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I

Πολυμέσα